Preventie

Webportaal

Ben je zeker van je stuk? Vraag dan via dit portaal een advies, controlebezoek of sleutelkoker aan. Stel een interventiedossier samen, voer een risicoanalyse uit en hou al je contactgegevens actueel.

Help! Ik heb advies nodig en weet niet waar ik moet beginnen ...

Wie niet vertrouwd is met deze materie, trachten we hier op weg te helpen.

Wettelijke brandpreventie

De wettelijke brandpreventie is van toepassing op gebouwen, evenementen en controles. De brandweer verleent brandpreventie- advies bij (omgevings)vergunningen en evenementen en voert wettelijke controles ter plaatse uit. Zij baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus: federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten.

Brandveilig samenleven

Praktische brandpreventietips om je leven brandveiliger in te richten.

Schoolprojecten

Brandweer zone Kempen werkt met met leerlingen uit het vierde leerjaar rond het project "VUUR".

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2022
Preventie