Spontane sollicitatie

Ben je geïnteresseerd in een functie bij Brandweer zone Kempen?

Vul dan onderstaande formulier in, zodat we je kunnen contacteren wanneer we een vacature hebben voor de functie waarvoor jij je interesse getoond hebt.

Opgelet: kandidaten voor de functie van operationeel brandweerman (zowel beroeps als vrijwilliger) hebben op het moment van hun kandidatuurstelling een federaal geschiktheidsattest (FGA) nodig. Wie dit nog niet behaald heeft, kan zijn gegevens reeds doorgeven, maar onderneemt best al de nodige stappen om het FGA te behalen. Meer info hierrond vind je via www.ikwordbrandweer.be

Heb je vragen voor de personeelsdienst? Mail hen via Personeel@brandweerzonekempen.be..

Door je persoonsgegevens te verstrekken geeft de betrokkene aan de zone de uitdrukkelijke toestemming om je te contacteren in het kader van een vacature. Je gegevens worden bewaard gedurende één jaar.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 januari 2022
Formulier
Algemeen
Typ hier je voornaam voluit.
Typ hier je achternaam
Noteer hier je geboortedatum als volgt dd/mm/jjjj
Geef hier je volledig adres: Straatnaam, huisnummer, postcode en gemeente.
Noteer hier je mailadres
Geef je telefoonnummer
Geef je gsm-nummer
Lager secundair onderwijs
Hoger secundair onderwijs
Hogeschool
Universitair
Wat is je hoogst behaalde diploma?
Administratieve functie (Geen federaal geschiktheidsattest nodig)
Beroepsbrandweerman (Federaal geschiktheidsattest nodig)
Beroepsofficier (Federaal geschiktheidsattest nodig)
Vrijwillig brandweerman (Federaal geschiktheidsattest nodig)
Ambulancier niet-brandweerman (Geen federaal geschiktheidsattest nodig)
Geef alle functies op waarvoor je geinteresseerd bent.
Ja, ik behaalde reeds mijn federaal geschiktheidsattest.
Neen, ik behaalde nog geen federaal geschiktheidsattest.
Dit is niet van toepassing. (Ambulancier/niet-brandweerman of administratieve functie)
Dit is niet van toepassing. (Ik bezit reeds het brevet van brandweerman.)
Kandidaten voor een functie van operationele brandweerman moeten een FGA hebben bij hun officiele kandidatuurstelling.
Noteer hier je hoogst behaalde diploma.
Noteer hier eventuele extra informatie. Opgelet: Stel hier geen vragen!
Spontane sollicitatie