Communicatie

Intern streeft Brandweer zone Kempen ernaar haar medewerkers een houvast te bieden om zich te identificeren met de organisatie. Extern is het belangrijk naar buiten te treden als één sterk merk en één professioneel team in relatie tot de burger, de bedrijven in de regio en het beleid. Dit alles zit vervat in de slogan “Wij zijn Brandweer zone Kempen”. Het project sluit bovendien naadloos aan bij de missie “Samen Veilig Verder”.

Onze communicatiedienst tracht steeds actuele en correctie informatie te verspreiden.  Merk je echter dat er iets niet klopt? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar Communicatie@brandweerzonekempen.be

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 mei 2022
Communicatie