Activiteitenrapport 2021

A4_activiteitenrapport_bzk-2021_final.pdf

Voorwoord Activiteitenrapport

Ook 2021 zal de geschiedenis ingaan als een coronajaar. Brandweer zone Kempen bleef niet gespaard van de ongemakken die het c-woord met zich meebracht, maar op onze unieke “can do”-wijze zijn we er toch weer in geslaagd onze dienstverlening naar burgers, bedrijven en overheden te garanderen. 

De cijfers van 2021 liegen niet over de corona-impact. Het aantal ambulanceritten ging opnieuw de hoogte in, welgeteld 8347 ritten. Lichtpunt is dat er minder branden en interventies waren. Daar zit mogelijk het vele thuiswerken voor iets tussen. 

Ook in België merken we dat de klimaatverandering haar tol eist. Het aantal interventies voor grote bosen heidebranden omwille van droogte, hevige stormen en rukwinden, verwoestende regens met grote wateroverlast tot gevolg, stijgen jaar na jaar. De overstromingen in Wallonië en de grote heidebrand op het Groot Schietveld in Brecht staan ook bij onze hulpverleners nog op het netvlies gebrand. Zoals het goede hulpverleners past, helpen we elkaar bij rampspoed. 

Op het vlak van blijvend leren en oefenen werd niet stilgezeten. Brandweer zone Kempen nam de lead in de grote interzonale bosbrandoefening op de Keiheuvel in Balen. Uit risico-analyse blijkt immers dat een bovenzonale rampenbestrijding – als aanvulling op de standaard zonale interventies – noodzakelijk is. Brandweer zone Kempen wil ook in de toekomst garant staan voor een sterke dienstverlening in onze 15 gemeenten. 

Een voorstel Personeelsbehoeftenplan 2022-2026 dat we de komende jaren tot uitvoer willen brengen, werd aan het beleid voorgesteld. De puntjes staan nog niet op de i, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat ook daar binnenkort licht aan de horizon zal zijn. 

Samen Veilig Verder! 

Veel leesplezier!

Koen Bollen

Zonecommandant Brandweer zone Kempen


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 21 april 2022
Activiteitenrapport 2021