Beleid Brandweer zone Kempen

Brandweer zone Kempen heeft duidelijk voor ogen waar ze voor staat, waar ze naar toe wil en hoe ze er wil geraken. Tegelijkertijd biedt Brandweer zone Kempen haar medewerkers een houvast om zich te identificeren met de organisatie. Haar missie, visie, waarden en doelstellingen worden hieronder toegelicht:

Missie

“Samen Veilig Verder”

Visie

Samen: BZK verbindt.

  • Burgers: Brandweer zone Kempen inspireert. Veiligheid is een zaak van iedereen. In de huidige multiculturele samenleving is er een grote verscheidenheid aan partijen en percepties rond veiligheid. Er is bij burgers meer behoefte aan de menselijke maat en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Daarom streeft Brandweer zone Kempen naar een groter veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. 
  • Organisaties: Brandweer zone Kempen wil investeren in een goede samenwerking met alle veiligheidspartners, de lokale en federale besturen, bedrijven ... Dit zowel nationaal als internationaal.


Veilig: BZK verzekert.

  • Op ons grondgebied zorgen wij als Brandweer zone Kempen voor de fysieke veiligheid van alle mensen, dieren en het patrimonium obv een dynamisch risicobeheersysteem.


Verder: BZK Kempen vernieuwt.

  • Een brandweerorganisatie die wil vernieuwen, moet zich goed voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving: crisis – maatschappij – arbeidsmarkt.
  • Brandweer zone Kempen wil net dat stapje verder gaan voor veiligheid. We willen een meerwaarde zijn voor de maatschappij. De belangrijkste opdracht ligt in het verder vormgeven aan vraag- en risicogericht werken. 

Waarden

  • Respect & Daadkracht

Doelstellingen

  • Op een kwalitatieve wijze instaan voor alle elementen van de veiligheidsketen met aandacht voor een veilige en aangename werkomgeving;
  • Komen tot een eengemaakte organisatie met een eenduidige aansturing en visie;
  • De organisatie uitbouwen en doelstellingen realiseren op een innovatieve, duurzame en (kosten)efficiënte wijze;
  • Een optimale samenwerking uitbouwen.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 16 augustus 2021
Beleid Brandweer zone Kempen