Wettelijke brandpreventie

De wettelijke brandpreventie is van toepassing op gebouwen (bouwdossiers), evenementen en controles. De brandweer verleent brandpreventieadvies bij (bouw)vergunningen en evenementen. Ook toezichtstaken en wettelijke controles horen bij het takenpakket. De brandweer baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten).

Belangrijkste wetteksten i.v.m. brandpreventie

KB van 7 juli 1994 (gecoördineerde versie van 1 april 2017) Vaststelling van de basisnormen ...

Nieuwe richtlijnen voor parkeergarages

Hieronder vind je de nieuwe tekst m.b.t. parkeergarages, zoals goedgekeurd op de Hoge Raad voor Brandveiligheid eind 2017. Let wel: deze richtlijnen hebben geen wetgevend karakter, maar kunnen door de brandweerzones bij wijze van code van goede praktijk worden toegepast.

Parkeergebouwen - Richtlijnen Netwerk Brandweer

Informatie inzake bluswateropvang

Richtlijn voor de berekening van de capaciteit van de bluswateropvang

Het politiereglement / Publiek toegankelijke inrichtingen (PTI)

Brandweer zone Kempen verricht niet enkel brandbestrijdings- en hulpverleningstaken, maar zet zich ook in op vlak van brandpreventie.
Informeren, sensibiliseren, adviseren en controleren zijn hier de belangrijkste pijlers.

Van de 15 gemeenten binnen Brandweer zone Kempen zijn er tot op heden 9 met een eigen lokale reglementering voor brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen. Vaak zijn deze reglementen gedateerd en onvolledig. Daarenboven zijn er 6 gemeenten zonder een soortgelijk reglement.

Om uniformiteit te krijgen binnen de zone werkte de preventiedienst van de brandweerzone dit geharmoniseerd, geactualiseerd en consistent reglement uit. En vroeg het de 15 gemeenten om dit reglement goed te keuren.

Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen 

FAQ PolitiereglementElke exploitant van een publiek toegankelijke inrichting die onder het toepassingsgebied van dit reglement valt, dient zijn/haar inrichting aan te melden via het webportaal preventie, en dit binnen de 6 maanden na het inwerking treden van het reglement. De exploitant dient zijn inrichting eerst te registreren. Na ontvangst van een log-in, dient hij nog wat algemene gegevens en een verwittigingsketen aan te vullen. Tot slot dient hij een risico-analyse in te vullen, deze analyse toetst af in hoeverre de inrichting voldoet aan het reglement.

De powerpointpresentatie van de infomomenten die georganiseerd werden voor de belanghebbenden van de gemeenten van de brandweerzone, kan je hier bekijken:

Presentatie Politiereglement 3.2

Pictogrammen voor het opstellen van plannen

Wie ‘plannen’ dient te maken (evacuatieplan, interventiedossier, bedrijfsnoodplan) moet hierop beveiligingen en risico's aanduiden met de juiste pictogrammen. Brandweer zone Kempen heeft hiervoor een 'standaard' ontwikkeld die hier kan gedownload worden. Aan de exploitanten en verantwoordelijken wordt vriendelijk gevraagd geen andere pictogrammen te gebruiken, dit om de verstaanbaarheid voor de hulpdiensten te bevorderen.

Legende pictogrammen plannen

Wat te doen bij een omgevingsvergunningsaanvraag - brandweerplannen?

Voor wie brandweerplannen wil meesturen bij een aanvraag omgevingsvergunning, werden volgende richtlijnen uitgewerkt:

Brandweerplannen - wat minimaal te voorzien-2-2 versie 2021Bijlage bij de brandweerplannen: Inlichtingenformulier brandpreventieSteekkaart kraamhouders
Bak-, braad- en verwarmingsinstallaties die gebruikt worden in drank- en eetkramen dienen opgesteld en gebruikt te worden volgens de regels van de kunst. De conformiteit van deze installaties wordt tijdens het controlebezoek van Brandweerzone Kempen ter plaatse nagekeken.

Meer info in onderstaande steekkaart

Steekkaart kraamhoudersInstructies bij brand:

Brandinstructies

Interessante webinars

Op de website van WTCB (Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) vind je o.a. volgende interessante webinars:

Een volledig overzicht van de webinars van WTCB vind je hier.

Wintertenten Corona

In onderstaand document vind je alle info omtrent de plaatsing van wintertenten bij lokalen toegankelijk voor het publiek.

Wintertenten Corona

Regels van goed vakmanschap i.v.m. het laden van elektrische voertuigen in parkings

(Op 1/12/21 in gebruik genomen door de meeste brandweerzones in Vlaanderen, wegens gebrek aan hogere wetgeving)

RGV - Laden elektrische voertuigen in parkings

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 08 december 2021
Wettelijke brandpreventie
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.