Regelgeving brandpreventie

De brandweer geeft advies op basis van deze wetgeving en richtlijnen.

Residentieel

Industrie

Algemeen

Afwijkingen

Als je niet kan voldoen aan de geldende wetgeving of regelgeving, kan je een afwijking aanvragen bij de bevoegde instantie. De brandweer beslist niet zelf over een afwijkingsaanvraag. Hou er rekening mee dat je moet aantonen dat er een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gerealiseerd zoals gevraagd door de regelgeving. Vaak zal je compenserende maatregelen moeten voorstellen.

Klik door voor gerichte info over:

Opgelet: als je een aanvraag tot omgevings- of uitbatingsvergunning wilt indienen, moet daarvoor een beslissing genomen zijn in de aanvraag tot afwijking. Deze beslissing moet je toevoegen aan de vergunningsaanvraag.

Als de beslissing over de afwijkingsaanvraag niet beschikbaar is bij ontvangst van de adviesvraag van de vergunningverlenende overheid, kan Brandweer zone Kempen geen gunstig advies opmaken gezien het ontwerp niet voldoet aan de geldende regelgeving.

Bekijk dit filmpje van Brandweer Zone Antwerpen als je niet kan voldoen aan de wetgeving.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2022
Regelgeving brandpreventie