logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
Webportaal "Preventie"

Via het webportaal 'Preventie' kan je allerhande informatie over je bedrijf, instelling, inrichting doorgeven aan de brandweer. Deze informatie kan zeer nuttig zijn tijdens een interventie. Het webportaal is verder ook de toegangsdeur tot de diensten van de dienst preventie. Je kan via dit portaal een advies of controle aanvragen, een oefening melden, een sleutelkoker aanvragen, een interventiedossier samenstellen, een risicoanalyse uitvoeren, contactgegevens actueel houden …

Is dit verplicht?
De registratie in dit portaal mag door elk bedrijf of instelling vrij gebruikt worden.
Registratie is enkel verplicht in twee gevallen:

  1. Bij publiek toegankelijke inrichtingen (vanaf 10 personen tegelijk). Deze moeten ook de risicoanalyse invullen.
  2. Wanneer je een brandpreventieopdracht wenst aan te vragen (bespreking, advies, controle).

Hoe kan ik registreren?
Om toegang te krijgen tot dit portaal, moet je je eerst registreren. Dit kan via de link onder de invulvelden op de inlogpagina van het webportaal. Logins worden toegekend per bedrijf, niet per persoon. Na registratie, ontvang je je inlog-code per email. Dit kan enkele dagen duren, de dienst preventie onderzoekt eerst of het bedrijf al bekend is bij de brandweerzone. In geval van twijfel of onduidelijkheid, kan het zijn dat we eerst telefonisch contact opnemen.

Ik kreeg een login en wachtwoord. Wat nu?
Ga naar het webportaal 'Preventie' op deze website en log in.
Na het inloggen kan je nog niet meteen alle functies van het portaal raadplegen.
Je moet eerst je algemene gegevens aanvullen en vervolgens je verwittigingsketen aanvullen of bevestigen. Op die manier hebben we de basisinformatie in geval van een interventie. Daarna zullen er meer functies verschijnen bovenaan de navigatiebalk en kan je o.a. een oefening melden, een sleutelkoker aanvragen of een interventiedossier samenstellen.

Publiek toegankelijke inrichtingen moeten eveneens een risicoanalyse invullen. Wanneer je een brandpreventiecontrole aanvraagt, zal je gevraagd worden om vóór de controle een aantal bijkomende formulieren in te vullen: een overzicht van alle risico’s en middelen, het interventiedossier en het preventiedossier. Tijdens de controle wordt je dossier overlopen, je kan de samenvatting zelf raadplegen onder rapporten.

Ik kan niet inloggen of registreren
Indien je problemen hebt met inloggen, controleer dan of je zeker met de juiste gegevens probeert in te loggen en probeer zeker ook eens met een andere internetbrowser in te loggen.

Lukt het nog niet? Stuur dan een mail naar de dienst preventie met duidelijke vermelding van het probleem of de foutmelding (eventueel een screenshot) en welke browser je gebruikt. We proberen je probleem dan zo snel mogelijk op te lossen. Voor dringende problemen (bv. als je dringend een preventieopdracht moet aanvragen), kan je best bellen naar de dienst preventie (014 56 66 30).
Eenmaal ingelogd, kan je via de help-knop nuttige informatie vinden. (Het ‘?’ in de navigatiebalk)

Moet ik de risicoanalyse invullen?
Elke exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, waar meer dan 10 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, moet zich aan het politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’  houden. Via het webportaal kan je een risicoanalyse uitvoeren. Deze risicoanalyse toetst elk artikel uit het politiereglement af. Na afloop ontvang je een overzicht van de tekortkomingen, eventueel met enkele prioriteiten.
Een belangrijk element is de capaciteitsbepaling. Voor grote inrichtingen (vanaf 50 personen) zijn de brandveiligheidseisen strenger. Je kan in eerste instantie zelf je veiligheidscapaciteit berekenen en vaststellen. Dit is het aantal aanwezigen dat op basis van een aantal technische parameters veilig kan verblijven in - en evacueren uit - je inrichting. Je kan een vrijblijvende capaciteitsbepaling uitvoeren vooraleer je de risicoanalyse invult.
Volgens het politiereglement, moet je deze risicoanalyse invullen binnen de 6 maanden na het in werking treden van dit reglement. Dit kan mogelijk per gemeente verschillen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van deze tekortkomingen. Als dit niet binnen de 6 maanden lukt, kan je een stappenplan opstellen en aan de burgemeester bezorgen. In een stappenplan som je de tekortkomingen op en stel je een oplossing en een termijn voor. Je kan eveneens een afwijking aanvragen aan de burgemeester voor een specifieke tekortkoming. In beide gevallen zal de burgemeester advies vragen aan de brandweer en je schriftelijk op de hoogte brengen.

Download hier de volledige tekst van het politiereglement Brandveiligheid ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’ 3.2

Download hier de FAQ i.v.m. dit politiereglement 3.2

Wat zijn de gevolgen van het invullen van deze risicoanalyse?
In eerste instantie zal de informatie uit de risicoanalyse gebruikt worden om een zonale risicoanalyse op te stellen. Na de periode van 6 maanden zal de brandweer zich een beeld kunnen vormen van de voornaamste risico’s en prioriteiten in de zone. Er wordt dan een aanpak uitgewerkt, in overleg met de gemeenten.
De brandweer zal nooit op eigen initiatief controles verrichten. Dit gebeurt steeds op vraag van de gemeente, de exploitant of een belanghebbende.

Wat met evenementen?
Dit webportaal is niet bedoeld om evenementen in een tent of in de buitenlucht te melden, deze dienen te worden aangemeld of aangevraagd via de gemeentelijke diensten. De lokalen waarin evenementen doorgaan - zoals cafés, feestzalen en polyvalente zalen - worden echter wel beschouwd als publiek toegankelijke inrichtingen en moeten zich dus wel aanmelden. Wanneer je een evenement organiseert in een lokaal (dat je huurt), kan je dus best even navragen of de verhuurder van die locatie zijn lokaal al heeft aangemeld. Ook moet hij de veiligheidscapaciteit duidelijk uithangen aan de zaal. Omgekeerd moet je je als organisator natuurlijk ook houden aan deze capaciteit.

Zijn mijn gegevens veilig?
De ingevoerde gegevens zullen worden beheerd en verwerkt volgens onze algemene privacyverklaring. In eerste instantie zullen ze specifiek worden gebruikt voor de betreffende dienst of functie. Ze zullen echter ook gebruikt worden in het kader van de kerntaak van de brandweer, de dringende hulpverlening en zullen verder ook door de bevoegde gemeentelijke overheid geraadpleegd kunnen worden, maar enkel in het kader van veiligheid, noodplanning en crisisbeheer.

Voor meer informatie hierover, kan je terecht bij de dienst preventie.
Tel: 014 56 66 30
E-mail: preventie@brandweerzonekempen.be       

Webportaal "Preventie"
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.