Webportaal "Preventie"

Via het webportaal 'Preventie' kan je allerhande informatie over je bedrijf, instelling, inrichting doorgeven aan de brandweer. Deze informatie kan zeer nuttig zijn tijdens een interventie. Het webportaal is verder ook de toegangsdeur tot de diensten van de dienst preventie. Je kan via dit portaal een advies of controle aanvragen, een brandoefening melden, een sleutelkoker aanvragen, een interventiedossier samenstellen, een risicoanalyse uitvoeren, contactgegevens actueel houden …

Is dit verplicht?
De registratie in dit portaal mag door elk bedrijf of instelling vrij gebruikt worden.

Registratie is enkel verplicht in twee gevallen:

  1. Bij publiek toegankelijke inrichtingen (vanaf 10 personen tegelijk). Deze moeten ook de risicoanalyse invullen.
  2. Wanneer je een brandpreventieopdracht wenst aan te vragen (bespreking, advies, controle).


Veel gestelde vragen


Voor meer informatie hierover, kan je terecht bij de dienst preventie.
Tel: 014 28 78 00
E-mail: preventie@brandweerzonekempen.be

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 07 augustus 2023
Webportaal "Preventie"