Webportaal: De risicoanalyse

Moet ik de risicoanalyse invullen?
Elke exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, waar meer dan 10 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, moet zich aan het politiereglement ‘Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen’  houden. Via het webportaal kan je een risicoanalyse uitvoeren. Deze risicoanalyse toetst elk artikel uit het politiereglement af. Na afloop ontvang je een overzicht van de tekortkomingen, eventueel met enkele prioriteiten.
Een belangrijk element is de capaciteitsbepaling. Voor grote inrichtingen (vanaf 50 personen) zijn de brandveiligheidseisen strenger. Je kan in eerste instantie zelf je veiligheidscapaciteit berekenen en vaststellen. Dit is het aantal aanwezigen dat op basis van een aantal technische parameters veilig kan verblijven in - en evacueren uit - je inrichting. Je kan een vrijblijvende capaciteitsbepaling uitvoeren vooraleer je de risicoanalyse invult.
Volgens het politiereglement, moet je deze risicoanalyse invullen binnen de 6 maanden na het in werking treden van dit reglement. Dit kan mogelijk per gemeente verschillen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van deze tekortkomingen. Als dit niet binnen de 6 maanden lukt, kan je een stappenplan opstellen en aan de burgemeester bezorgen. In een stappenplan som je de tekortkomingen op en stel je een oplossing en een termijn voor. Je kan eveneens een afwijking aanvragen aan de burgemeester voor een specifieke tekortkoming. In beide gevallen zal de burgemeester advies vragen aan de brandweer en je schriftelijk op de hoogte brengen.

Wat zijn de gevolgen van het invullen van deze risicoanalyse?
In eerste instantie zal de informatie uit de risicoanalyse gebruikt worden om een zonale risicoanalyse op te stellen. Na de periode van 6 maanden zal de brandweer zich een beeld kunnen vormen van de voornaamste risico’s en prioriteiten in de zone. Er wordt dan een aanpak uitgewerkt, in overleg met de gemeenten.
De brandweer zal nooit op eigen initiatief controles verrichten. Dit gebeurt steeds op vraag van de gemeente, de exploitant of een belanghebbende.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 08 februari 2022
Webportaal: De risicoanalyse