Help! Ik heb advies nodig en weet niet waar ik moet beginnen ...

Wettelijk gezien moeten 2 voorwaarden vervuld zijn om een brandweeradvies op te maken:
De burgemeester moet erom verzoeken EN er moet reglementering voorhanden zijn.

We onderscheiden 3 grote 'blokken':

  1. Bouwen of verbouwen (Nieuwbouw, restauratie/renovatie, bestemmingswijziging ...)
    (Uitzondering: Eengezinswoningen!)
  2. Bestaande inrichtingen die een attest nodig hebben in het kader van de (verlening van) uitbating van een inrichting.
    (Ziekenhuis, rusthuis, toeristisch logies, toerisme voor allen, school, kinderopvang ...)
  3. Bestaande of nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen die een brandweeradvies nodig hebben in het kader van een exploitatievergunning.
    (Café, restaurant, parochiezalen ...)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2022
Help! Ik heb advies nodig en weet niet waar ik moet beginnen ...