Bestaande inrichtingen die een attest nodig hebben in het kader van de (verlening van) uitbating van een inrichting.

Heb je een attest nodig in het kader van de (verlening van) uitbating van een inrichting? Dan richt je je vraag rechtstreeks aan de burgemeester van de gemeente waar je pand is gelegen. Hij zal opdracht geven aan de brandweer tot het uitvoeren van een controle. De brandweer contacteert je voor het maken van een afspraak.

De onderstaande inrichtingen behoeven dergelijke attesten:

  • Woonzorgcentrum of een herstelverblijf;
  • (Groepen) van assistentiewoningen;
  • Kinderopvang of buitenschoolse opvang;
  • Toeristische logies en logies in het kader van Toerisme voor Allen;
  • Ziekenhuis;
  • Schietstand;
  • Stadion.

De brandweer zal advies geven op basis van de gepaste wetgeving en richtlijnen.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2022
Bestaande inrichtingen die een attest nodig hebben in het kader van de (verlening van) uitbating van een inrichting.