Bestaande of nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen die een brandweeradvies nodig hebben in het kader van een exploitatievergunning.

Bestaande of nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen die een brandweeradvies nodig hebben in het kader van een exploitatievergunning, melden zich aan in het Webportaal. Je wordt vervolgens gecontacteerd door de behandelaar van je dossier, die je o.a. om de nodige keuringsattesten zal vragen.

De brandweer zal een controle op de brandveiligheid uitvoeren op basis van het politiereglement dat in de gemeente van de uitbating van toepassing is.

Uitzondering: Evenementen. Deze moeten steeds bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden aangevraagd worden. De gemeente zal een risicoanalyse uitvoeren in het webportaal. Indien het risiconiveau lager dan 3 is, moet de brandweer niet tussenkomen.

Opgelet: Alle adviesverleningen - inclusief voorbesprekingen en controlebezoeken - inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2022
Bestaande of nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen die een brandweeradvies nodig hebben in het kader van een exploitatievergunning.