Bouwen of verbouwen

Wie gaat bouwen of verbouwen moet een omgevingsvergunning aanvragen in het omgevingsloket van de Vlaamse Overheid. Deze aanvragen komen vervolgens automatisch bij de brandweer terecht. 

Opgelet: in deze gevallen moet de aanvraag in het omgevingsloket vergezeld worden van een vooradvies van de Brandweer.

  • Verplichte bijlage bij gebouwen met referentiehoogte > 15 meter
  • Verplichte bijlage bij gebouwen van brandklasse B en C met functie industrie en bedrijvigheid
    (Klasse B = brandbelasting bedraagt tussen 350 MJ/m² en 900 MJ/m²)
    (Klasse C = brandbelasting bedraagt meer dan 900 MJ/m²)

Een vooradvies kan aangevraagd worden via ons Webportaal.

Heb je nadien een controlebezoek van de brandweer nodig, dan kan ook dat weer rechtstreeks aangevraagd worden via ons Webportaal.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handeling moeten specifieke brandweerplannen volgens het normenboek en het volledig en correct ingevulde inlichtingenformulier worden toegevoegd in het omgevingsloket. (Inlichtingenformulier brandpreventie)

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 februari 2022
Bouwen of verbouwen