De bestrijding van 'ongedierte' in de 15 gemeenten van onze zone

Brandweer zone Kempen 

... verdelgt wespen. Je kan een aanvraag voor een wespenverdelging aanvragen via het E-loket.

... verwijst naar geïnteresserde imkers voor het verplaatsen van een bijen- of hommelvolken.

... verdelgt geen eikenprocessierupsen. Meer info

Om het probleem in kaart te brengen, kan je eikenprocessierupsen melden via de provincie op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html. Let wel: de provincie Antwerpen zorgt niet voor de verdelging. Je kan op hun website echter wel een lijst terugvinden van aannemers die dit wel doen.

Maar wat met ander 'ongedierte'? Vaak hebben gemeenten hierover een eigen beleid.

Een overzicht

Balen 
De gemeente Balen bestrijdt ratten en eikenprocessierupsen op openbaar domein.
Op privédomein is de bestrijding voor de eigenaar.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het e-loket milieu van de gemeente Balen.

Dessel
Ratten
De bewoners kunnen in de gemeente Dessel beroep doen op rattenbestrijding. De inwoners worden gesensibiliseerd dat een goede orde en netheid belangrijk is voor een succesvolle bestrijding.
Eikenprocessierupsen en andere schadelijke soorten

Geel 

Eikenprocessierupsen

De stad Geel neemt zelf actie in drukke verbindingswegen en in de omgeving van toeristische trekpleisters, scholen en in woongebieden.  De firma’s branden de nesten weg omdat de rupsen zich al in een vergevorderd stadium bevinden. 

Uitgebreide info vind je op https://www.geel.be/bestrijding-processierupsen-op-openbaar-domein

Buxusmotten

De stad Geel bestrijdt geen buxusmotten. Zij trachten de buxus op openbaar domein vrij te houden van buxusmot om zo de overdracht op privé te beperken.

Ratten

  • De stad Geel bestrijdt ratten enkel op openbaar domein in de buurt van open grachten en waterlopen. 

De rattenvanger geeft soms wel advies aan privé-eigenaars, maar mag daar geen actie ondernemen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de stad Geel.

Grobbendonk

  • Op privéterrein bestrijdt de gemeente Grobbendonk geen ongedierte.
  • Op openbaar domein bestrijdt zij ratten na een schriftelijke melding op milieu.groen@grobbendonk.be

Eikenprocessierupsen

Het lokaal bestuur bestrijdt enkel nesten in bebouwde kom of op andere publieke plaatsen zoals langs wandel- of fietswegen. In natuur- of bosgebieden wordt het biologisch evenwicht normaal gezien behouden via de natuurlijke vijanden en ondervindt de mens er weinig hinder van.

Nesten in bomen op openbaar domein, kan je melden bij de dienst milieu en groen via mail: milieu.groen@grobbendonk.be, een goede plaatsbeschrijving is hierbij belangrijk.

Meer info op: www.grobbendonk.be/eikenprocessierupsen

Herentals
De stad Herentals bestrijdt:
Ratten
Op openbaar domein (door eigen diensten)
Eikenprocessierupsen

De stad laat de nesten en rupsen verwijderen in bomen gelegen op het openbaar domein, op locaties met hinder voor scholen en op locaties met een openbaar karakter die onder het beheer van de stad vallen. De bestrijding gebeurt door een professionele firma. Merkt u een nest op, dan kunt u dat melden aan de stad via www.herentals.be/contact of tel. 014-28 50 50.

 De stad bestrijdt geen rupsen in bossen en natuurgebieden. Daar is weinig hinder voor de mens en bovendien hebben de rupsen er voldoende natuurlijke vijanden.

Hebt u rupsen of nesten op uw privédomein die geen gevaar vormen voor de openbare veiligheid, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Een professionele firma kan de rupsen verbranden of wegzuigen.

Ander ongedierte
Hiervoor wordt momenteel geen actie genomen.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Herentals.

Herenthout
De inwoners kunnen bij de gemeente Herenthout terecht voor de bestrijding van ratten en eikenprocessierupsen op openbaar domein.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Herenthout.

Herselt
De gemeente Herselt bestrijdt:
Ratten
Op openbaar domein (via lokaas in grachten) of in geval van een (grote) rattenplaag
Eikenprocessierupsen
Bij hinder op openbaar domein.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Herselt.

Hulshout
De gemeente Hulshout bestrijdt:
Eikenprocessierupsen

  • Op openbaar domein.
  • Op privédomein kan men, tegen betaling van de retributie, beroep doen op de aannemer die aangesteld is door de gemeente. Voor meer informatie of het aanvragen van een bestrijding kan je contact opnemen met de milieudienst, 015/22.94.84 of milieu@hulshout.be.

Ratten

  • Op openbaar domein.

Op privédomein kan je hier een bezoek van de rattenvanger aanvragen.

Hij zal het nodige advies geven en een bestrijding opstarten.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Hulshout.

Laakdal

De gemeente Laakdal bestrijdt enkel ratten en wespen in de grond.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Laakdal.

Eikenprocessierupsen 

Gemeente Laakdal bestrijdt enkel eikenprocessierupsen op openbaar domein. U kan meldingen doorgeven via www.laakdal.be, openbare.werken@laakdal.be of tel.: 013 67 01 10.

De gemeente voert geen bestrijding uit op privéterrein. Je moet als eigenaar of gebruiker zelf een firma aanstellen om de processierupsen te verwijderen.

Meerhout

Ratten en muizen

De gemeente bestrijdt op openbaar domein. Contacteer Team groen en milieu, 014 24 99 50, milieu@meerhout.be.

De gemeente bestrijdt niet op privédomein: Klemmen en vergif kunnen aangekocht worden in private handel.

Eikenprocessierupsen

De gemeente bestrijdt op openbaar domein. Contacteer Team groen en milieu, 014 24 99 50, milieu@meerhout.be.

De gemeente bestrijdt niet op privédomein. Je zoekt zelf een firma die eventuele bestrijding kan doen.

Zwerfkatten

Contacteer Team groen en milieu, 014 24 99 50, milieu@meerhout.be als het zeker om zwerfkatten gaat. De gemeente zorgt dan in samenwerking met vrijwilligers voor sterilisatie of castratie. Voor huiskatten komt de gemeente niet tussen.

Everzwijnen

Meldpunt op de gemeentelijke website

Ander ongedierte (buxusrups, engerlingen, marters, vossen, kevers, vliegen ...)

De gemeente vraagt om dit enkel te melden als het om openbaar domein gaat of als er een probleem van volksgezondheid is.

Voor meer informatie contacteer je Team groen en milieu, 014 24 99 50, milieu@meerhout.be

Mol

De gemeente Mol bestrijdt ratten.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Mol.

Eikenprocessierupsen 

Mol bestrijdt actief eikenprocessierupsen na een melding of eigen vaststelling, maar enkel op openbaar domein. Op privé domein is de bestrijding voor de eigenaar. Ze bezorgen de eigenaar de lijst van de provincie Antwerpen waarop private bestrijdingsfirma’s op staan vermeld.

Olen

De gemeente Olen mag gecontacteerd worden, zodat zij een zo ecologisch mogelijke oplossing kunnen zoeken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Olen.

Retie

De gemeente Retie bestrijdt enkel op openbaar domein en dus niet op privédomein.

Eikenprocessierupsen

In Retie kunnen eikenprocessierupsen op openbaar domein gemeld worden via de Technische Dienst. Voor rupsen op privaat domein dient de eigenaar zelf contact op te nemen met een gespecialiseerde firma.

Ratten

De gemeente Retie bestrijdt enkel ratten op openbaar domein.

Zwerfkatten

De gemeente Retie heeft een zwerfkattenbeleid. Op voorwaarde van voldoende budget worden zwerfkatten gevangen door een vrijwilliger, gesteriliseerd en gecontroleerd op ziekten en terug geplaatst waar ze gevangen werden. Dat is de meest effectieve manier om de zwerfkattenpopulatie in te dijken. Contacteer het gemeentebestuur om de melding te maken.

Sterilisatie van huiskatten dient te gebeuren op eigen kosten en verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Retie.

Vorselaar

De gemeente Vorselaar bestrijdt eikenprocessierupsen, maar enkel op openbaar domein. Melden kan via milieu@vorselaar.be en werkhal@vorselaar.be. Op privé domein moet de bestrijding gebeuren door de eigenaar.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Vorselaar.

Westerlo

De gemeente Westerlo bestrijdt ratten op openbaar domein. Op privédomein is de eigenaar verantwoordelijk voor de bestrijding.

Wanneer de gemeente de vraag krijgt van inwoners om ander ongedierte of insecten te bestrijden, wordt onderzocht over welke soort het gaat en meestal volgt een advies aan de burger (op basis van een advies van een expert van PIH (provincie) of het ANB). De gemeente voert in deze gevallen geen bestrijding uit.

Eikenprocessierupsen

De gemeente Westerlo bestrijdt de rupsen op openbaar domein na melding bij het gemeentelijk meldpunt via https://www.westerlo.be/primaire-links/e-loket/meldpunt - meldpunt@westerlo.be - 014 53 92 40.

De nesten op privédomein worden niet bestreden en hiervoor richt zich men best naar de lijst met firma's op de website van de provincie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Westerlo.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 04 augustus 2020
De bestrijding van 'ongedierte' in de 15 gemeenten van onze zone