logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
De bestrijding van 'ongedierte' in de 15 gemeenten van onze zone

Brandweer zone Kempen 

... verdelgt wespen. Je kan een aanvraag voor een wespenverdelging aanvragen via het E-loket.

... verwijst naar geïnteresserde imkers voor het verplaatsen van een bijen- of hommelvolken.

... verdelgt geen eikenprocessierupsen. Meer info

Om het probleem in kaart te brengen, kan je eikenprocessierupsen melden via de provincie op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups.html. Let wel: de provincie Antwerpen zorgt niet voor de verdelging. Je kan op hun website echter wel een lijst terugvinden van aannemers die dit wel doen.

Maar wat met ander 'ongedierte'? Vaak hebben gemeenten hierover een eigen beleid.

Een overzicht

Balen 
De gemeente Balen bestrijdt ratten en eikenprocessierupsen op openbaar domein.
Op privédomein is de bestrijding voor de eigenaar.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het e-loket milieu van de gemeente Balen.

Dessel
Ratten
De bewoners kunnen in de gemeente Dessel beroep doen op rattenbestrijding. De inwoners worden gesensibiliseerd dat een goede orde en netheid belangrijk is voor een succesvolle bestrijding.
Eikenprocessierupsen en andere schadelijke soorten

 • Op openbaar domein mag je een melding maken aan de milieudienst.
 • De gemeente Dessel bestrijdt niet op privédomein.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Balen.

  Geel
  De stad Geel bestrijdt enkel op openbaar domein en dus niet op privédomein.
  Eikenprocessierupsen
 • De stad Geel neemt enkel zelf actie in de omgeving van toeristische trekpleisters en in de buurt van scholen.  Zij nemen de nesten weg zonder gebruik van pesticiden en zonder weg te branden.
 • Voor problemen op privé adviseren zij om contact op te nemen met een gespecialiseerde firma.

Buxusmotten

De stad Geel bestrijdt geen buxusmotten. Zij trachten de buxus op openbaar domein vrij te houden van buxusmot om zo de overdracht op privé te beperken.

Ratten

 • De stad Geel bestrijdt ratten enkel op openbaar domein in de buurt van open grachten en waterlopen. 
 • De rattenvanger geeft soms wel advies aan privé-eigenaars, maar mag daar geen actie ondernemen.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de stad Geel.

  Grobbendonk
 • Op privéterrein bestrijdt de gemeente Grobbendonk geen ongedierte.
 • Op openbaar domein bestrijdt zij ratten en processierupsen na een schriftelijke melding op [email protected] 

  Herentals
  De stad Herentals bestrijdt:
  Ratten
  Op openbaar domein (door eigen diensten)
  Eikenprocessierupsen
  Op openbaar domein (door een private firma)
  Indien ze zich op privéterrein bevinden, is de eigenaar verantwoordelijk voor de bestrijding.
  Uitzondering: wanneer het openbaar domein toch geïnfecteerd wordt, geeft de stad Herentals ook opdracht aan een externe firma.
  Ander ongedierte
  Hiervoor wordt momenteel geen actie genomen.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Herentals.

  Herenthout
  De inwoners kunnen bij de gemeente Herenthout terecht voor de bestrijding van ratten en eikenprocessierupsen op openbaar domein.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Herenthout.

  Herselt
  De gemeente Herselt bestrijdt:
  Ratten
  Op openbaar domein (via lokaas in grachten) of in geval van een (grote) rattenplaag
  Eikenprocessierupsen
  Bij hinder op openbaar domein.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Herselt.

  Hulshout
  De gemeente Hulshout bestrijdt:
  Eikenprocessierupsen
 • Op openbaar domein.
 • Op privédomein kan men, tegen betaling van de retributie, beroep doen op de aannemer die aangesteld is door de gemeente. Voor meer informatie of het aanvragen van een bestrijding kan je contact opnemen met de milieudienst, 015/22.94.84 of [email protected].
  Ratten
 • Op openbaar domein.
 • Op privédomein kan je hier een bezoek van de rattenvanger aanvragen.
  Hij zal het nodige advies geven en een bestrijding opstarten.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Hulshout.

  Laakdal
  De gemeente Laakdal bestrijdt enkel ratten en wespen in de grond.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Laakdal.

  Meerhout
  Ratten en muizen
 • De gemeente bestrijdt op openbaar domein. Contacteer mevr. Hilda Vandenbergh (Team groen en milieu, 014 24 99 50, [email protected]
 • De gemeente bestrijdt niet op privédomein: Klemmen en vergif kunnen aangekocht worden in private handel.
  Eikenprocessierupsen
 • De gemeente bestrijdt op openbaar domein. Contacteer mevr. Hilda Vandenbergh (Team groen en milieu, 014 24 99 50, [email protected])
 • De gemeente bestrijdt niet op privédomein. Je zoekt zelf een firma die eventuele bestrijding kan doen.
  Zwerfkatten
  Contacteer mevr. Hilda Vandenbergh als het zeker om zwerfkatten gaat. De gemeente zorgt dan in samenwerking met vrijwilligers voor sterilisatie of castratie. Voor huiskatten komt de gemeente niet tussen.
  Everzwijnen
  Meldpunt op de gemeentelijke website
  Ander ongedierte (buxusrups, engerlingen, marters, vossen, kevers, vliegen ...)
  De gemeente vraagt om dit enkel te melden als het om openbaar domein gaat of als er een probleem van volksgezondheid is.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Meerhout.

  Mol
  De gemeente Mol bestrijdt ratten.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Mol.

  Olen
  De gemeente Olen mag gecontacteerd worden, zodat zij een zo ecologisch mogelijke oplossing kunnen zoeken.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Olen.

  Retie
  De gemeente Retie bestrijdt enkel op openbaar domein en dus niet op privédomein.
  Eikenprocessierupsen
  De gemeente Retie neemt enkel actie op openbaar domein, in de omgeving van toeristische trekpleisters en in de buurt van scholen.  Nesten worden weggezogen of weggebrand.
  Voor problemen op privéterrein adviseren zij om contact op te nemen met een gespecialiseerde firma.
  Ratten
  De gemeente Retie bestrijdt enkel ratten op openbaar domein.
  Zwerfkatten
  De gemeente Retie heeft een zwerfkattenbeleid. Op voorwaarde van voldoende budget worden zwerfkatten gevangen door een vrijwilliger, gesteriliseerd en gecontroleerd op ziekten en terug geplaatst waar ze gevangen werden. Dat is de meest effectieve manier om de zwerfkattenpopulatie in te dijken. Contacteer het gemeentebestuur om de melding te maken.
  Sterilisatie van huiskatten dient te gebeuren op eigen kosten en verantwoordelijkheid.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Retie.

  Vorselaar
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Vorselaar.

  Westerlo
  De gemeente Westerlo bestrijdt ratten en eikenprocessierupsen op openbaar domein. Op privédomein is de eigenaar verantwoordelijk voor de bestrijding.
  Wanneer de gemeente de vraag krijgt van inwoners om ander ongedierte of insecten te bestrijden, wordt onderzocht over welke soort het gaat en meestal volgt een advies aan de burger (op basis van een advies van een expert van PIH (provincie) of het ANB). De gemeente voert in deze gevallen geen bestrijding uit.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de milieudienst van de gemeente Westerlo.
De bestrijding van 'ongedierte' in de 15 gemeenten van onze zone
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.