Aanvraag wespenverdelging

Wespen zijn heel nuttige dieren! 

Indien er geen hinder is van de dieren (achteraan in tuin …), raden wij aan om de omgeving te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. Wespen die geen hinder opleveren, worden dus best met rust gelaten, zodat ze hun nuttige functie verder kunnen uitvoeren.

Levert een wespennest toch effectief hinder op, dan kan je een aanvraag indienen.

Wat kost dit?

Door het invullen van onderstaand formulier vraag je Brandweer zone Kempen om langs te komen om één of meerdere wespennesten te verdelgen. Deze interventie is niet gratis. Zodra de wespenploeg ter plaatse komt, dien je een bedrag van 30,25 euro te betalen (bij voorkeur onmiddellijk via bancontact), ook indien er geen verdelging wordt uitgevoerd. Dit bedrag is vastgelegd via het retributiereglement van Brandweer zone Kempen, dat je hier kan raadplegen.

Het wespennest dat je wil laten verdelgen ligt niet op jouw grond? Wat nu?

Je kan geen verdelging aanvragen voor een wespennest die zich niet op jouw grondgebied bevindt. De eigenaar moet ons namelijk toestemming geven om het grondgebied te betreden.

Ligt het wespennest op openbaar grondgebied? Neem contact op met de gemeente, zodat zij de aanvraag kunnen indienen en de factuur op zich nemen.

Je ziet wel wespen maar weet niet precies waar het wespennest zich bevindt?

Je moet onze wespenploeg kunnen aanduiden waar het nest zich bevindt. Kan je dat niet, dan kunnen onze manschappen niet langdurig 'op zoek' gaan naar het nest. Je zal echter wél steeds een factuur ontvangen als we ter plaatse moeten komen. Daarom loont het de moeite om zelf actief op zoek te gaan naar het nest, zodat je dit aan de wespenploeg kan tonen.

Wat als het om bijen of hommels gaat i.p.v. wespen?

Bijen en hommels worden niet bestreden. Dit zijn nuttige insecten en worden bijgevolg niet vernietigd. Je kan een bijenzwerm of hommelnest laten weghalen door een lokale imker.

Wat als de wespen niet direct weg zijn?

Het gebruikte poeder zal de wespen doden. Dit wil niet zeggen dat er gedurende dezelfde dag geen overlast van wespen meer zal zijn. De uitgevlogen wespen zullen nog tot ’s avonds blijven toekomen. Wacht steeds 2 dagen voordat je een hérbestrijding aanvraagt.

Wat als de wespen na 2 dagen nog niet weg zijn?

Het gebeurt soms dat een wespennest niet volledig uitgeroeid is na één behandeling. In dit geval is een tweede tussenkomst van Brandweer zone Kempen gratis op voorwaarde dat de tweede tussenkomst aangevraagd wordt binnen de zeven dagen na de eerste interventie. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur via dit loket, zodat onmiddellijk schriftelijk wordt vastgelegd dat jouw aanvraag binnen de 7 dagen na de eerste interventie is ingediend.

Ik heb mijn aanvraag om wespenverdeling via het E-loket ingediend. Hoe gaat het nu verder?

De planning van de verdelging.

Onze meldkamer neemt telefonisch contact en spreekt een datum en een tijdsblok met je af. Voormiddag: tussen 8 en 13u
Namiddag: tussen 12 en 18 uur
Avond: tussen 17 en 22u30 uur

Ben je tijdens het afgesproken tijdsblok niet thuis? Dan zal er geen verdelging plaatsvinden en ontvang je toch een factuur voor de gemaakte afspraak.

Opgelet: alle vragen i.v.m. wespenverdelgingen gaan via de wespenlijn 014 28 78 78 of via onderstaand e-formulier.
Heb je een gemiste oproep en vermoed je dat het over de planning van de wespenverdelging gaat?
Wil je een gemaakte afspraak aanpassen of annuleren, dan kan dat dus niet via info@brandweerzonekempen.be maar via de wespenlijn 014 28 78 78.

Kunnen wij door onvoorziene omstandigheden niet tijdens het afgesproken tijdsblok aanwezig zijn?
Dan brengen wij je hiervan op de hoogte voor een nieuwe afspraak.

Ter info

  • Wij gebruiken een poeder om de wespen te doden. Dit poeder is gevaarlijk en zeer giftig voor in water levende dieren zoals vissen. Alle contact met het poeder moet vermeden worden en kinderen moeten uit de buurt van de behandelde nesten gehouden worden. Ook huisdieren zoals katten, honden … moeten van het poeder weggehouden worden.
  • Neem onderstaand informatieblad door vooraleer je dit E-formulier invult.

Infodocument wespenverdelgingJe vindt alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

OPGELET: Vermijd het gebruik van Internet Explorer. Deze zal de e-formulieren niet tonen. 
Ondervind je andere problemen met onze website? Laat het ons weten via info@brandweerzonekempen.be zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 22 december 2020
Formulier
Aanvraag wespenverdelging
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.