Aanvraag wespenverdelging

Wespen zijn heel nuttige dieren! 

Wist je dat wespen voor de bestuiving van bloemen zorgen en lastige en schadelijke insecten vangen? Ze steken alleen als hun nest dreigt te worden verstoord of als ze in het nauw gedreven worden. Als je dus geen hinder hebt van de dieren (bvb. achteraan in de tuin, ...) raden wij aan om de omgeving van het nest te vermijden en geen bestrijding aan te vragen. 

Wespennest verwijderen of verdelgen?

Levert een wespennest toch hinder of gevaar op, kan je een bestrijding aanvragen. Dat kan ofwel bij een lokale wespenverdelger, of bij de brandweer. Een lokale beroepsmatige wespenverdelger is minder afhankelijk van andere, dringende oproepen en heeft een beperkter werkgebied. Daardoor kunnen zij stiptere en flexiberlere afspraken maken. Hun prijs is vaak concurentieel t.o.v. de brandweer.

Via Wespennest.Vlaanderen vind je via je gemeente of postcode makkelijk de contactgegevens van wespenverdelgers in je buurt.

Wil je beroep doen op de brandweer, gebruik dan het e-formulier onderaan op deze pagina. Let op: afhankelijk van de drukte kan het enkele dagen duren voor onze medewerkers kunnen langskomen. 

Wat kost dit?

Brandweer zone Kempen rekent € 48,40 aan (inclusief BTW) voor het verdelgen van één of meerdere wespennesten. Het bedrag is vastgelegd via het retributiereglement dat je hier kan raadplegen.

Brandweer zone Kempen heeft beslist om het bestrijden van Aziatische hoornaars GRATIS te maken. Het is belangrijk dat deze invasieve soort bestreden wordt. Onze experten zullen ter plaatse oordelen, en als het over deze soort gaat, is de bestrijding niet betalend. 

                                           

Over hoornaars

Net zoals de gewone wesp, is de grotere Europese hoornaar een nuttig insect. Ook voor dit insect adviseren wij om de bestrijding enkel aan te vragen indien je effectief hinder ondervindt. In dat geval kan je een verdelging aanvragen via ons e-loket en betaal je net zoals bij een gewone wespenverdelging 48,40 euro.

Dat geldt ook voor de Aziatische hoornaar. Deze invasieve soort wordt GRATIS door de brandweer bestreden. 

Bijen in je tuin?

Heb je (over)last van bijen? Dit zijn beschermde en nuttige insecten die zeker niet verdelgd mogen worden. Ze worden vaak gratis opgehaald door een imker. Zoek je een imker in de buurt? Kijk dan op deze pagina of doe een opzoeking op  Wespennest.Vlaanderen

Ter info

  • Wij gebruiken een poeder om de wespen te doden. Dit poeder is gevaarlijk en zeer giftig voor in water levende dieren zoals vissen. Alle contact met het poeder moet vermeden worden en kinderen moeten uit de buurt van de behandelde nesten gehouden worden. Ook huisdieren zoals katten, honden … moeten van het poeder of behandelde insecten weggehouden worden.
  • Meer info vind je via dit document: 

Infodocument wespenverdelging


Wil je nog meer info over wespen (en andere insecten)? Kijk dan bij onze 'Veelgestelde vragen'. 


Je vindt alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.
De vrijwillig opgegeven persoonsgegevens zullen louter voor interne doeleinden verwerkt worden om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met de betrokkene in contact te kunnen treden. Deze persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst, namelijk het uitvoeren van de wespenverdelging op de exacte locatie.
Bij het invullen van onderstaand formulier ga je een overeenkomst aan met de zone en mogen we jouw persoonsgegevens verwerken voor bovenvermelde doeleinden en de bijhorende administratieve diensten.
Je vindt alle informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring terug: https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/privacy

OPGELET: Vermijd het gebruik van Internet Explorer. Deze zal de e-formulieren niet tonen. 
Ondervind je andere problemen met onze website? Laat het ons weten via info@brandweerzonekempen.be zodat wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 05 september 2023
Formulier
Aanvraag wespenverdelging