Nieuws
Openbaarheid zonecollege en zoneraad

Openbaarheid zonecollege en zoneraad volgens de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art. 39 

Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de raad worden ter kennis gebracht van het publiek ... door de bekendmaking op de website van de zone ...

Art. 124

Na elke vergadering van de raad en van het college wordt ... de lijst van de besluiten bekendgemaakt door ... de bekendmaking op de website van de zone ... 

Je vindt deze documenten van 2018 via deze linken: Zoneraad en Zonecollege.
Het archief (2015, 2016 en 2017) kan je vinden onder 'De structuur van Brandweer zone Kempen'.

Openbaarheid zonecollege en zoneraad
  • 16/02/2017 13:52
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.