Archief 2017 Zoneraad

De zoneraad vergadert maandelijks. De agenda's en bekendmaking van de beslissingen zijn openbaar. De bekendmaking is beschikbaar na goedkeuring van het verslag op de volgende zoneraad.

Een overzichtslijst van de beslissingen ligt tijdelijk ter inzage van het publiek op het secretariaat van zone Kempen in het veiligheidshuis “Ter Stokt”, Stelenseweg 92, 2440 Geel, alle werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren.

Agenda Zoneraad 21.01.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 21.01.2017Agenda Zoneraad 18.02.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 18.02.2017Agenda Zoneraad 22.04.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 22.04.2017Agenda Zoneraad 20.05.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 20.05.2017Agenda Zoneraad 24.06.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 24.06.2017Agenda Zoneraad 23.09.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 23.09.2017Agenda Zoneraad 14.10.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 14.10.2017Agenda Zoneraad 25.11.2017Bekendmaking beslissingen Zoneraad 25.11.2017Agenda Zoneraad 16.12.2017Bekendmaking beslissingen ZR 16.12.2017

Laatst bijgewerkt op 07 september 2020
Archief 2017 Zoneraad