Wie betaalt de ziekenwagen? En hoeveel kost dit?

Onze ambulanciers rukken uit met de ziekenwagen indien de noodcentrale 112 oproept in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening.  We vervoeren geen patiënten omwille van niet-dringende redenen.

Wat kost dit?

Sinds 1 januari 2019 wordt voor elk patiëntencontact n.a.v. een dringende interventie van de ziekenwagen na een oproep van de noodcentrale 112 een vast bedrag van € 60,84 per patiënt aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Dat de ziekenwagen ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt hierbij geen rol. Bovenop het vast bedrag mogen geen bijkomende kosten worden aangerekend.

De noodcentrale 112 stuurt altijd de dichtstbijzijnde beschikbare ziekenwagen. Ambulanciers brengen je steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Enkel een arts kan de toestemming geven aan de ambulanciers om tot maximaal 10 kilometer af te wijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hij moet hiervoor een schriftelijke toestemming opstellen .

Wil je weten wat Brandweer zone Kempen nog meer voor jou kan doen? Wat doet de brandweer

Wil je weten hoeveel dit kost? Retributiereglement

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2021
Wie betaalt de ziekenwagen? En hoeveel kost dit?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.