Tevredenheidsenquête na een interventie

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 25 september 2020
Tevredenheidsenquête na interventie

Brandweer zone Kempen wil haar dienstverlening en activiteiten blijven ontwikkelen. Dit doen we door onze inspanningen te evalueren. Jij kan daar ook een waardevolle bijdrage aan leveren door dit evaluatieformulier in te vullen. Je gegevens worden louter voor deze evaluatie gebruikt. De vrijwillig opgegeven persoonsgegevens zullen louter voor interne doeleinden verwerkt worden om een optimale dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Deze persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst, namelijk het evalueren van onze dienstverlening na een interventie. Je feedback over onze dienstverlening wordt nadien verwerkt in onze statistieken, zonder vermelding van uw persoonsgegevens. Door je persoonsgegevens te verstrekken geeft de betrokkene aan de zone de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Je vindt alle informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring terug: https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/privacy

Contactgegevens aanvrager
Noteer hier de naam van je firma of organisatie
Noteer hier je voornaam
Noteer hier je achternaam
Noteer hier je adres
Noteer hier je mailadres
Geef hier je telefoonnummer in
Omschrijving interventie
Op welke datum heeft onze interventie plaatsgevonden?
Welke interventie hebben wij bij je uitgevoerd?
Op hogervermeld adres
Op een ander adres:
Noteer hier het adres waar de interventie heeft plaatsgevonden.
Indien je hierboven 'Op een ander adres' hebt aangevinkt, vragen we je om het interventieadres hier te noteren.
Beoordeling interventie
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Duid hier aan hoe tevreden je bent over onze hulpverlening.
Noteer hier wat je goed vond aan onze tussenkomst.
Noteer hier wat je niet goed vond en wat je graag op een andere manier zou zien.
Dit is de laatste vraag van de enquête. Wanneer je op 'Verzenden' klikt, ontvang je een melding dat het verzenden gelukt is. Indien je deze melding niet krijgt, moet je nakijken welke gegevens niet correct werden ingegeven. Een foutmelding staat steeds in een rode balk.
Tevredenheidsenquête na een interventie