Leerlingen van Geel, Laakdal en Meerhout maken kennis met de hulpdiensten

Met het project ‘VUUR’ heeft Brandweer zone Kempen al honderden leerlingen laten kennismaken met alle aspecten van de brandweer. Vorig schooljaar kwamen zo’n 80 klassen (ongeveer 1600 leerlingen uit het vierde leerjaar) langs in verschillende brandweerkazernes. Het bezoek is telkens een afsluiter van een projectweek waarin ze niet alleen leren wat de brandweer doet, maar ook heel wat opsteken over brandpreventie.

Ongeveer even lang loopt bij Politiezone Geel – Laakdal – Meerhout het project ‘Politiekids’. In 2021  werd gestart met drie basisscholen in Geel. Vorig schooljaar was er een uitbreiding naar vijf scholen, ook in Laakdal en Meerhout. Dit schooljaar tekenden maar liefst 18 basisscholen uit Geel, Laakdal en Meerhout in op het project. De leerlingen zullen enerzijds de politie beter leren kennen en anderzijds interactief leren over belangrijke thema's zoals pesten, verslaving en cybercrime.

Vanaf dit schooljaar slaan de politie en de brandweer de handen in elkaar en kunnen de leerlingen dus met beide hulpdiensten kennismaken in de klas én in Veiligheidshuis Ter Stokt tijdens een gecombineerd bezoek. Dit kan voor alle 4de en 6de leerjaren uit de basisscholen van Geel, Laakdal en Meerhout.


Respect voor elkaar

Onbekend maakt onbemind. Met die gedachte zijn VUUR en Politiekids ontstaan. Door jonge kinderen nauw te betrekken, wil zowel de politie als de brandweer dat het een minder grote stap wordt om een hulpverlener aan te spreken. Voorzitter Vera Celis: “Uit steekproeven weten we dat niet elke jongere het zou aandurven om bijvoorbeeld een wijkagent aan te spreken of een praatje te slaan met een brandweerman in uniform. Door hen hier uit te nodigen willen we die kloof kleiner maken.” De burgemeester van Geel hoopt dat op die manier ook het respect naar hulpverleners groeit, gaat ze verder: “We merken helaas dat er af en toe respectloos of zelfs agressief wordt uitgehaald naar hulpverleners, ook in onze regio. We willen samen met deze kinderen bouwen aan een maatschappij waar zulk gedrag binnenkort geschiedenis is.”

Brandweercommandant Koen Bollen vult aan: “Door de leerlingen vertrouwd te maken met een noodoproep naar 112 en brandveiligheid bereiken we heel wat doelen. We maken van hen een soort ‘veiligheids-ambassadeurs’ die thuis en bij vrienden vertellen wat ze bij de brandweer en politie geleerd hebben. Tegelijk planten we misschien een zaadje en mogen we deze jongeren binnen een jaar of zes verwelkomen als nieuwe collega, wie weet!”

Samen helpen

De korpsen willen ook aantonen dat een veilige samenleving vooral een kwestie is van samenwerken. Korpschef Dirk Van Aerschot: “Net zoals de politie en de brandweer elkaar vaak nodig hebben om een incident veilig aan te pakken, hebben we ook de burgers – de kinderen in dit geval – nodig om mee op onze kar te springen. Door veilig te fietsen in het verkeer, leren reanimeren, een juiste noodoproep maken, brand voorkomen, … helpen ook zij om de wereld een beetje veiliger te maken. Dat kunnen ze met deze projecten aan de lijve ondervinden. Veiligheid is en blijft immers een gedeelde zorg.”


Leerkrachten of scholen die interesse hebben om deel te nemen aan de projecten VUUR en Politiekids kunnen contact opnemen met Sanne Van den Broeck, deskundige brandpreventie Brandweer zone Kempen, 014 28 78 66, sanne.van.den.broeck@brandweerzonekempen.be of Esther Van Eynde, team preventie en participatie Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, 014 56 47 31, esther.vaneynde@police.belgium.eu.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 september 2023
Leerlingen van Geel, Laakdal en Meerhout maken kennis met de hulpdiensten