logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
Eikenprocessierupsen


De eikenprocessierups

... bezit irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen. 

In grote lijnen zal de gemeente de verdelging op zich nemen indien de diertjes op openbaar grondgebied zitten en zal je - als ze op jouw privégrond zitten- zelf een gespecialiseerde firma moeten contacteren om het nest op eigen kosten te laten vernietigen. 

Tip: Op deze pagina van de provincie Antwerpen vind je een lijst met gespecialiseerde aannemers die je kan contacteren: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/eikenprocessierups/bestrijding.html 

Hieronder geven we je een overzicht van de 15 gemeenten in onze brandweerzone en wat zij hiervoor voorzien.

Blijf in elk geval op een veilige afstand van de rupsen om te voorkomen dat je huid, ogen of luchtwegen geïrriteerd geraken.

Een overzicht:

Balen 
De gemeente Balen bestrijdt eikenprocessierupsen, maar enkel op openbaar domein. Op privé domein is de bestrijding voor de eigenaar.

Dessel
Op openbaar domein mag je een melding maken aan de milieudienst.
De gemeente Dessel bestrijdt niet op privédomein.

Geel
De stad Geel neemt zelf actie in drukke verbindingswegen en in de omgeving van toeristische trekpleisters, scholen en in woongebieden.  De firma’s branden de nesten weg omdat de rupsen zich al in een vergevorderd stadium bevinden.

Uitgebreide info vind je op https://www.geel.be/bestrijding-processierupsen-op-openbaar-domein .


Grobbendonk
Het lokaal bestuur bestrijdt enkel nesten in bebouwde kom of op andere publieke plaatsen zoals langs wandel- of fietswegen. In natuur- of bosgebieden wordt het biologisch evenwicht normaal gezien behouden via de natuurlijke vijanden en ondervindt de mens er weinig hinder van.
Nesten in bomen op openbaar domein, kan je melden bij de dienst milieu en groen via mail:
milieu[email protected], een goede plaatsbeschrijving is hierbij belangrijk.

Meer info op: www.grobbendonk.be/eikenprocessierupsen


Herentals
De stad laat de nesten en rupsen verwijderen in bomen gelegen op het openbaar domein, op locaties met hinder voor scholen en op locaties met een openbaar karakter die onder het beheer van de stad vallen. De bestrijding gebeurt door een professionele firma. Merkt u een nest op, dan kunt u dat melden aan de stad via www.herentals.be/contact of tel. 014-28 50 50.

De stad bestrijdt geen rupsen in bossen en natuurgebieden. Daar is weinig hinder voor de mens en bovendien hebben de rupsen er voldoende natuurlijke vijanden.

Hebt u rupsen of nesten op uw privédomein die geen gevaar vormen voor de openbare veiligheid, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Een professionele firma kan de rupsen verbranden of wegzuigen.

Herenthout 
De inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor de bestrijding van eikenprocessierupsen op openbaar domein.

Herselt 
De gemeente Herselt bestrijdt eikenprocessierupsen bij hinder op openbaar domein.

Hulshout 
De gemeente Hulshout bestrijdt eikenprocessierupsen op openbaar domein.

Op privédomein kan men, tegen betaling van de retributie, beroep doen op de aannemer die aangesteld is door de gemeente. Voor meer informatie of het aanvragen van een bestrijding kan u contact opnemen met de milieudienst, 015/22.94.84 of [email protected].

Laakdal
De gemeente Laakdal bestrijdt enkel eikenprocessierupsen op openbaar domein. Je kan meldingen doorgeven via
www.laakdal.be[email protected] of tel. 013 67 01 10. De gemeente voert geen bestrijding uit op privéterrein. Je moet als eigenaar of gebruiker zelf een firma aanstellen om de processierupsen te verwijderen.

Meerhout
De gemeente bestrijdt op openbaar domein. Contacteer mevr. Hilda Van den Bergh (Team groen en milieu, 014 24 99 50, [email protected]

De gemeente bestrijdt niet op privédomein. Je zoekt zelf een firma die eventuele bestrijding kan doen.  

Mol
Mol bestrijdt actief eikenprocessierupsen na een melding of eigen vaststelling, maar enkel op openbaar domein. Op privé domein is de bestrijding voor de eigenaar. Ze bezorgen de eigenaar de lijst van de provincie Antwerpen waarop private bestrijdingsfirma’s op staan vermeld.

Olen
De gemeente Olen mag gecontacteerd worden, zodat zij een zo ecologisch mogelijke oplossing kunnen zoeken.

Retie
In Retie kunnen eikenprocessierupsen op openbaar domein gemeld worden via de Technische Dienst. Voor rupsen op privaat domein dient de eigenaar zelf contact op te nemen met een gespecialiseerde firma.

Vorselaar
De gemeente Vorselaar bestrijdt eikenprocessierupsen, maar enkel op openbaar domein. Melden kan via [email protected] en [email protected].
Op privé domein moet de bestrijding gebeuren door de eigenaar.

Westerlo
De gemeente Westerlo bestrijdt de rupsen op openbaar domein na melding bij het gemeentelijk meldpunt via https://www.westerlo.be/primaire-links/e-loket/meldpunt[email protected] - 014 53 92 40.

De nesten op privédomein worden niet bestreden en hiervoor richt zich men best naar de lijst met firma's op de website van de provincie.

Powered by Froala Editor

Eikenprocessierupsen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.