Een klacht indienen

Een klacht is een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger over de handelingen en de werking van onze hulpverleningszone. 

Opgelet: Indien je meent dat er iets mis is met de factuur die wij je zonden, gaat het om een betwisting en niet om een klacht. Gelieve in dat geval de betwistingsprocedure te raadplegen.

Wat wil dit nu concreet zeggen?

Het ongenoegen van een burger kan op een bepaald moment zo groot worden dat dit leidt tot het formuleren en indienen van een klacht.  Een klacht kan op heel wat zaken betrekking hebben: het foutief of niet verrichten van een handeling of van prestaties, het afwijken van de vastgelegde of de gebruikelijke werkwijze. Bij de handeling of prestatie gaat het om de wijze waarop een personeelslid van onze zone heeft gehandeld, een termijn of beslissing die niet werd gerespecteerd.

Procedure klachtenbeleid - zonale versie 2020Je vindt alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 10 november 2020
Formulier
algemeen
Gelieve uw voornaam voluit te noteren.
Gelieve uw achternaam voluit te noteren.
Gelieve je rijksregisternummer te noteren xx.xx.xx-xxx.xx
Gelieve je straatnaam en huisnummer te noteren.
Gelieve de naam van je stad of gemeente te noteren.
Gelieve je telefoonnummer te noteren waarop we je kunnen bereiken.
Geef hier het mailadres waarop wij u kunnen bereiken.
Ik krijg het liefst een antwoord via mail.
Ik krijg het liefst een antwoord via de post.
Gelieve te noteren of u het liefst een antwoord ontvangt via mail of via de post.
Gelieve de klacht te omschrijven.
Een klacht indienen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.