Een klacht indienen

Een klacht is een manifeste, duidelijk omschreven uiting van ontevredenheid van een burger over de handelingen en de werking van onze hulpverleningszone. 

Opgelet: Indien je meent dat er iets mis is met de factuur die wij je zonden, gaat het om een betwisting en niet om een klacht. Gelieve in dat geval de betwistingsprocedure te raadplegen.

Wat wil dit nu concreet zeggen?

Het ongenoegen van een burger kan op een bepaald moment zo groot worden dat dit leidt tot het formuleren en indienen van een klacht.  Een klacht kan op heel wat zaken betrekking hebben: het foutief of niet verrichten van een handeling of van prestaties, het afwijken van de vastgelegde of de gebruikelijke werkwijze. Bij de handeling of prestatie gaat het om de wijze waarop een personeelslid van onze zone heeft gehandeld, een termijn of beslissing die niet werd gerespecteerd.

Procedure klachtenbeleid_14052022.pdfJe vindt alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022
Formulier

De vrijwillig opgegeven persoonsgegevens zullen louter voor interne doeleinden verwerkt worden om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met de betrokkene in contact te kunnen treden. Onze procedure klachtenbeleid bepaalt immers dat een klacht enkel wordt behandeld als de identiteit van de klager bekend is en als er een omschrijving is van de feiten. Deze persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst, namelijk het behandelen van de klacht. Door je persoonsgegevens te verstrekken geeft de betrokkene aan de zone de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Je vindt alle informatie met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens in onze privacyverklaring terug: https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/privacy

algemeen
Gelieve uw voornaam voluit te noteren.
Gelieve uw achternaam voluit te noteren.
Gelieve je rijksregisternummer te noteren xx.xx.xx-xxx.xx
Gelieve je straatnaam en huisnummer te noteren.
Gelieve de naam van je stad of gemeente te noteren.
Gelieve je telefoonnummer te noteren waarop we je kunnen bereiken.
Geef hier het mailadres waarop wij u kunnen bereiken.
Ik krijg het liefst een antwoord via mail.
Ik krijg het liefst een antwoord via de post.
Gelieve te noteren of u het liefst een antwoord ontvangt via mail of via de post.
Gelieve de klacht te omschrijven.
Een klacht indienen