logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
De centralisten

Een netwerk van posten

Sinds de brandweerhervorming werkt onze zone in een netwerk van posten. Dit betekent dat bij een dringende interventie de voertuigen en manschappen op de meest efficiënte manier geleverd worden. Zo kunnen voertuigen en manschappen van verschillende posten naar dezelfde interventie gestuurd worden. Zo'n samenwerking vraagt een centrale, zonale aansturing.

De zonale meldkamer

De coördinatie van alle ziekenwagenritten en brandweerinterventies op het grondgebied van de zone gebeurt vanuit de zonale meldkamer in Geel. Deze wordt bemand door twee zonaal opgeleide centralisten tijdens de dag en één tijdens de nacht.

De centralist neemt brandmeldingen en hulpvragen aan en coördineert de handelingen. Hij informeert de melder, alarmeert volgens procedure brandweer- en ambulancepersoneel, zorgt voor een correcte samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, coördineert het berichtenverkeer, communiceert informatie van het kaartmateriaal, stelt instructies op en rapporteert aan de officier van dienst (OVD) en de directeur operaties.

Er zijn momenteel 32 zonale centralisten. Zij zijn beroeps of vrijwillig brandweerman in één van de zeven posten van de zone.

De centralisten
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.