Brandweer zone Kempen zoekt brandweervrijwilligers (m/v/x)

Brandweer zone Kempen beschermt vanuit 7 brandweerposten 15 Kempische gemeenten. Dat gebeurt door zo'n 370 beroeps- en vrijwillige brandweermannen die zich dagelijks in om de veiligheid van de inwoners van ons grondgebied te garanderen.

Jobinhoud

Als brandweerman heb je de drive om mensen te helpen, om voor elkaar door het vuur te gaan. Je bent gedreven om branden te bestrijden, reddingen uit te voeren en technische hulp te verlenen, allemaal om de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen. Je stelt je maximaal beschikbaar om de minimale uitruk van jouw lokale post 24/7 te garanderen. Je woont op maximum 8 km van de kazerne en bent binnen de 15 minuten beschikbaar. Ben je bovendien een echte teamspeler die houdt van samenwerken, aangevuld met een grote dosis zelfstandigheid? Dan zoeken wij jou!

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum 25 maart 2024 te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van rijbewijs B
 • houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader


 Benoemingsvoorwaarde

Woonplaats: Je woonplaats bevindt zich maximum 8 km van de kazerne. De afstand tussen beide plaatsen wordt berekend van huisnummer tot huisnummer via de routeberekening van Google-maps. Deze verplichting moet ten laatste op het einde van de stageperiode vervuld zijn. 

 • Post Balen: Vredelaan 2, 2490 Balen
 • Post Geel: Stelenseweg 92, 2440 Geel
 • Post Grobbendonk: Vaartkom 3, 2280 Grobbendonk
 • Post Herentals: Oud-Strijderslaan 1, 2200 Herentals
 • Post Herenthout: Bouwelse steenweg 8, 2270 Herenthout
 • Post Mol: Ambachtstraat 18, 2400 Mol
 • Post Westerlo: de Merodedreef 13, 2260 Westerlo 

Wie niet voldoet aan de woonplaatsverplichting, maar toch over de mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep zijn brandweerkazerne te bereiken, kan aan de zoneraad een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De zoneraad kan rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan. 

Beschikbaarheid: om een optimale dienstverlening aan de burger te garanderen mag de zone de vrijwilliger, in onderling overleg, tot 8 uur per week vast inplannen. Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij zich, zonder in de kazerne te moeten zijn, beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een oproep voor een interventie.

De functiebeschrijving van brandweerman kan je hier terugvinden. 

Functiebeschrijving vrijwillig brandweerman 2024.pd

Selectieprogramma

Voor er kandidaten in aanmerking komen om als vrijwilliger te kunnen starten, moeten zij te slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, zoals vermeld in artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, georganiseerd door de raad. 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid, beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met het functieprofiel en de zone te testen. Kandidaten dienen minimaal een score te behalen van 60% om te slagen. 

De geslaagde kandidaten die zich via aanwerving kandidaat hebben gesteld, worden opgenomen in een werfreserve van 2 jaar, die maximaal 2x verlengd kan worden met 2 jaar.. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proeven.

Hoe dien je je kandidatuur in?  

Kandidaturen worden gericht aan Brandweer zone Kempen op volgend e-mailadres: vacature@brandweerzonekempen.be of via de post: Brandweer zone Kempen, ter attentie van de personeelsdienst, Stelenseweg 92, 2440 Geel. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 25 maart 2024. De datum van verzending van het e-mailbericht of de poststempel worden beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden aanvaard:

 • inschrijvingsformulier + motivatie (terug te vinden in bijlage)
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses
 • kopie van het federaal geschiktheidsattest
 • kopie van het rijbewijs B
 • uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • kopie van de identiteitskaart


Voor meer informatie: vacature@brandweerzonekempen.be of telefonisch op 014 28 78 50.

Veel succes! 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024
Brandweer zone Kempen zoekt brandweervrijwilligers (m/v/x)