Aanvraag klasbezoek of educatief bezoek

Een bezoek brengen aan de brandweerkazerne                               

Scholen en groepen kunnen een rondleiding in een kazerne aanvragen.

De brandweer organiseert rondleidingen voor scholen en groepen in alle posten van de zone. 

Tijdens zo'n bezoek tonen wij je hoe de brandweer werkt en vertellen we meer over brandpreventie.

Een geleid bezoek bestaat uit een rondleiding in de kazerne, met een woordje uitleg bij de verschillende voertuigen. Een rondleiding duurt 1,5 tot 2 uur.

Voorwaarden

 • Een bezoek moet vooraf worden aangevraagd via brandveilig@brandweerzonekempen.be 
 • De groep mag uit maximum 25 personen bestaan, begeleiders inbegrepen.
 • Om veiligheidsredenen kunnen we geen kleutertjes toelaten in de kazerne.
 • Klasbezoeken kunnen vanaf het derde leerjaar.
 • Elke groep moet over voldoende eigen begeleiders beschikken, zeker bij lagere schoolkinderen of andersvaliden.
 • Een bezoek aan de brandweer mag niet louter beschouwd worden als een leuk uitstapje, maar moet altijd een educatieve meerwaarde hebben voor de groep.
 • Binnen de kazernemuren heerst er een zekere discipline en ook van onze bezoekers verwachten wij respect voor onze mensen en ons materiaal.
  Wanneer er alarm slaat volgen alle bezoekers de richtlijnen van het personeel, om de uitruk niet te hinderen.

  Een bezoek aan de brandweerkazerne is niet mogelijk voor kleuterklassen.
  Via het BRAVO-project (Brandwonden Voorkomen) van de Stichting Brandwonden is het wel mogelijk om een doe-koffer aan te kopen. (Aanvragen via de website Brandwonden Voorkomen.)

Een geleid bezoek aan de brandweerkazerne is gratis.

Je vindt alle informatie over de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2022
Aanvraag klasbezoek of educatief bezoek