Aanvraag interventieattest

Wanneer je als burger een brandweerinterventie gehad hebt (brand, wateroverlast, stormschade … ), kan het zijn dat bepaalde instanties een interventieattest van je verlangen.

Je kan dit attest enkel via deze weg aanvragen. 

Opgelet! Ook de politiediensten moeten een aanvraag doen via het e-formulier.

Het interventieattest bevat o.a. volgende gegevens:

  • Datum, tijdstip en plaats van de interventie
  • Aard van de tussenkomst
  • Ingezette middelen

Het attest bepaalt dus niet de grootte van de schade of de vermoedelijke oorzaak.

Een interventieattest kan afgeleverd worden:

  • Voor feiten die dateren van minder dan een jaar geleden
  • Wanneer er geen gerechtelijke procedure loopt over de interventie
  • Wanneer het attest intern werd afgewerkt

De termijn voor de behandeling van je aanvraag bedraagt maximaal 30 dagen.

Indien je aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je het attest - na ondertekening door de zonecommandant - per post of per e-mail.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2022
Formulier

Via dit formulier kan je je interventieattest aanvragen. De vrijwillig opgegeven persoonsgegevens zullen louter voor interne doeleinden verwerkt worden om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met de betrokkene in contact te kunnen treden. Deze persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst, namelijk het bezorgen van het interventieattest dat voor een periode van 10 jaar wordt bewaard. Door je persoonsgegevens te verstrekken geeft de betrokkene aan de zone de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Je vindt alle informatie met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in onze privacyverklaring terug: https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/privacy

Contactgegevens aanvrager
Noteer hier je voornaam
Noteer hier je achternaam
Noteer hier je adres
Noteer hier je mailadres
Geef hier je telefoonnummer in
Omschrijving interventie
Eigenaar
Huurder
Betrokkene (bij ongeval)
Politie
Verzekering
Advocaat
Journalist
Andere
Op welke manier ben je met deze interventie betrokken?
In welke 'andere' hoedanigheid vraag je dit attest aan?
Attest verzekering
Persoonlijk dossier of controle facturatie
Politioneel onderzoek of rechtzaak
Andere
Vink aan waarvoor je dit attest nodig hebt.
In welke 'andere' hoedanigheid vraag je dit attest aan?
Voor welke interventie wil je een attest aanvragen?
Dit kan een andere persoon zijn dan de aanvrager.
Op welke datum heeft onze interventie plaatsgevonden? Wanneer je op 'Verzenden' klikt, ontvang je een melding dat het verzenden gelukt is. Indien je deze melding niet krijgt, moet je nakijken welke gegevens niet correct werden ingegeven. Een foutmelding staat steeds in een rode balk.
Aanvraag interventieattest