De structuur van Brandweer zone Kempen
Zonecollege 2019

Het zonecollege vergadert tweewekelijks. De 'Bekendmaking van de beslissingen' is openbaar en is beschikbaar na goedkeuring van het verslag op het volgende zonecollege.


Een overzichtslijst van de beslissingen ligt tijdelijk ter inzage van het publiek op het secretariaat van zone Kempen in het veiligheidshuis “Ter Stokt”, Stelenseweg 92 te 2440 Geel. Het is raadpleegbaar op alle werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren.

Zonecollege 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.