taken
Wat doet de brandweer? En wat niet?

Wat doet de brandweer?

De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen.

Op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid is ze actief.

De taken van de brandweer staan omschreven in 5 punten in de wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007.

  1. Redden en bijstaan van personen en goederen  in bedreigende omstandigheden
  2. Verlenen van dringende geneeskundige hulpverlening
  3. Bestrijden van brand en ontploffing
  4. Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
  5. Leveren van logistieke ondersteuning

Let op: niet alle klussen die de brandweer uitvoert, zijn gratis.  
Raadpleeg steeds het retributiereglement als je vooraf wil weten wat een interventie van de brandweer je zou kosten.

Wat doet de brandweer niet?

Er bestaan nogal wat misverstanden wat de brandweer allemaal wel of niet doet. Daarom verduidelijken wij hieronder een aantal taken die de brandweer niet doet.

De brandweer...

Eikenprocessierupsen

We bestrijden geen eikenprocessierupsen

Kauwen in de schouw

Informatie rond kauwennesten

De bestrijding van 'ongedierte' in de 15 gemeenten van onze zone

Wie moet je contacteren om 'ongedierte' te laten verdelgen in jouw gemeente?

Verplaatsen van bijen- en hommelvolken

Overzicht van imkers die mogen gecontacteerd worden voor het verwijderen van bijen- en hommelvolken.

Wat doet de brandweer? En wat niet?
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.