Wij zijn Brandweer zone Kempen - fase 2

Het project “Wij zijn Brandweer zone Kempen” is een strategisch communicatieproject met focus op de interne en de externe communicatie. De onderlinge verbinding tussen alle medewerkers en de sterke binding met de burger staat hierbij centraal. 

Na de succesvolle lancering van Kempie, onze mascotte, in de buitenwereld is er ook hard gewerkt aan de vertaalslag van de campagne naar de medewerkers toe.

Enkele collega’s leenden letterlijk  “hun gezicht” aan de communicatiecampagne die centraal plaatst wat ons allemaal verbindt. 

We gingen op zoek naar onze gemeenschappelijke rode draad. Wat ons allemaal verbindt, is Brandweer zone Kempen. 

In de campagnebeelden wordt duidelijk dat iedereen buiten zijn of haar job deelneemt aan activiteiten of hobby’s uitoefent. Daar verschillen de smaken enorm . Tegelijkertijd komt in de campagne ook heel sterk naar voor wat ons wel verbindt: dat is Brandweer zone Kempen! De nieuwe campagne focust dan ook heel sterk op het menselijke, het herkenbare – of zeg maar, “de rode draad”.

#wijzijnbrandweerzonekempen #samenveiligverder

Ontdek de campagne hier!


Wim Nuyts, vrijwillige brandweerman post Mol


Elise Rutten, medewerker human resources

  • Campagnebeeld Elise


Bart Staquet, postoverste kazerne Geel

 “Wij zijn Brandweer zone Kempen”

Het project “Wij zijn Brandweer zone Kempen” steunt op twee pijlers. Intern streeft Brandweer zone Kempen er naar haar medewerkers een houvast te bieden om zich te identificeren met de organisatie. Extern is het belangrijk naar buiten te treden als één sterk merk en één professioneel team in relatie tot de burger, de bedrijven in de regio en het beleid. Dit alles zit vervat in de slogan “Wij zijn Brandweer zone Kempen”. Het project sluit bovendien naadloos aan bij de missie “Samen Veilig Verder” – met extra focus op “Samen”.


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 november 2022
Wij zijn Brandweer zone Kempen - fase 2