Wensballonnen

Het oplaten van wensballonnen is altijd en overal verboden in Vlaanderen!

De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 het 'Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen' goed. Sindsdien is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.

De gemeente kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. 

Het oplaten van wensballonen valt dus buiten deze uitzonderingen en is zodoende altijd verboden!

Decreet 26.04.2019_vuurwerk

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 29 november 2019
Wensballonnen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.