logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
Wensballonnen

Wat is het standpunt van Brandweer zone Kempen inzake wensballonnen?

De wensballon wordt steeds populairder en is de hype van de komende eindejaarsfeesten. Het gebruik ervan is echter niet zonder gevaar.

Hoe werkt een wensballon en wat zijn de gevaren?

Een wensballon werkt volgens het principe van een heteluchtballon: een brander met open vlam verwarmt lucht in een (rijst)papieren lantaarn waardoor hij opstijgt. Bij achteloos en onjuist gebruik, kan dit product brand veroorzaken.

Naast het brandgevaar door de nabijheid van gebouwen, bomen en andere brandgevaarlijke situaties, zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Daarom mag men ze niet oplaten in de nabijheid van een vliegveld. Reddingsdiensten kunnen deze wensballonnen ook verwarren met noodsignaalvuurpijlen. 

Gelden in elke gemeente van Brandweer zone Kempen dezelfde regels rond het oplaten van wensballonnen?

Ja. De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 het 'Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen' goed. Sindsdien is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
De gemeente kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming.

Decreet 26.04.2019_vuurwerk

Brandweer zone Kempen adviseert om zelf geen wensballonnen op te laten, maar wat als je ondanks alles dit toch wil doen en toestemming van je gemeente kreeg?

Wees voorzichtig en volg onderstaande tips:

  • Lees steeds de gebruiksaanwijzing en volg de instructies. 
  • Laat kinderen nooit een wensballon oplaten zonder begeleiding van een volwassene.
  • Controleer de ballon vóór gebruik op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op!
  • Bevestig geen andere voorwerpen onderaan de ballon.
  • Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij vochtig weer (regen, mist,…) of tijdens een lange droge periode. Idealiter moet  het windstil zijn (windkracht van minder dan 2 Beaufort of 11 km/h), u kan hiervoor steeds het weerbericht raadplegen.
  • Let goed op de omgeving; laat de ballon uitsluitend buitenshuis op.
  • Respecteer een ruime uitvliegroute. Houdt dus voldoende afstand van hoge objecten zoals bomen, huizen, gebouwen en andere (brandbare) obstakels.
  • Blijf buiten een ruime straal rondom vliegvelden.
  • Houdt na het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds met minstens twee volwassenen vast tot het moment van oplaten.
  • Neem rustig de tijd. Als de brander goed brandt, houd hem dan nog minstens 90 seconden vast voordat u hem oplaat.

Powered by Froala Editor

Wensballonnen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.