logo
Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen
Dringend hulp nodig?
bel 112 of gebruik de app
Minder dringend?
raadpleeg ons e-loket
Vuurwerk

Wat is het standpunt van Brandweer zone Kempen inzake vuurwerk?

Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het kan brand en ernstige kwetsuren veroorzaken, dieren opschrikken en kinderen bang maken.
Daarom laat je  vuurwerk best over aan professionals.
Als brandweerzone worden wij jaarlijks geconfronteerd met de gevolgen van vuurwerk en promoten we het feesten zónder vuurwerk.

Gelden in elke gemeente van Brandweer zone Kempen dezelfde regels rond het afsteken van vuurwerk?

Neen, elke gemeente bepaalt zelf de regels rond het afsteken van vuurwerk. Sommigen hebben deze vastgelegd in hun politecodex. Deze regels zijn erg gelijklopend, maar voor de volledigheid wordt onderaan een opsomming per politiecodex voorzien. In onze brandweerzone zijn 5 politiezones actief. We hebben hieronder - waar mogelijk - een link gelegd met de websites van de gemeenten waar meer informatie terug te vinden is.

Mag je vuurwerk afsteken in onze hulpverleningszone?

In grove lijnen mag je nergens vuurwerk afsteken zonder de toelating van de burgemeester. Een aantal gemeenten maken hierop een uitzondering: daar mag je vuurwerk afsteken tijdens de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23u45 en 00u45. Een overtreding kan leiden tot een boete van 350 euro. We adviseren om uiterlijk 14 dagen op voorhand de toelating aan te vragen bij de burgemeester. 

 • Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
  Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. De voorwaarden van de toelating dienen worden nageleefd. Er is geen voorafgaandelijke toelating van de burgemeester vereist voor het afschieten van vuurwerk op privé-domein in de nacht van oud- naar Nieuwjaar en dit tussen 23u45 en 00u45.
  Meer info? Check de gemeentelijke website van Geel Laakdal Meerhout

 • Politiezone Kempen Noord-Oost (Retie)
  Buiten de gevallen bij de wet toegestaan is het verboden om, zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester, zowel op de openbare weg als op private plaatsen, ontploffend vuurwerk te ontsteken, knalbussen of voetzoekers te doen ontploffen, buskruit af te steken of om automatische knalkanonnen of gelijkaardige apparaten te gebruiken. Alle voorwerpen waarmee de overtreding in vorig artikel werd begaan, zowel de springstof als de apparaten kunnen in beslag worden genomen. In dat geval worden ze, op diens verzoek, teruggegeven aan de bezitter of eigenaar de eerstvolgende werkdag tijdens de bureau-uren. Het gebruik op een openbare plaats van speelgoedwapens en ontploffingstuigen in het algemeen, die personen hinderen, kunnen kwetsen of schade kunnen toebrengen, is verboden.
  Meer info?
  Check de gemeentelijke website van Retie

 • Politiezone Zuiderkempen (Herselt, Hulshout en Westerlo)
  Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Afwijkingen hierop kunnen door de burgemeester worden toegestaan. Aanvragen tot afwijkingen moeten minstens 14 dagen vooraf aangevraagd worden. De voorwaarden van de toelating moeten worden nageleefd.
  Meer info? Check de gemeentelijke website van Herselt Hulshout Westerlo

 • Politiezone Balen-Dessel-Mol
  De gemeenten Balen, Dessel en Mol hebben geen gemeentelijke reglement rond het afsteken van vuurwerk. Zij verwijzen naar de federale richtlijnen.
  Meer info? Check de gemeentelijke website van Balen Dessel Mol

 • Politiezone Neteland (Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar)
  Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten af te steken of voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen zonder voorafgaandelijke toelating van de burgemeester tot het afschieten van dit vuurwerk en dergelijk. De voorwaarden van de toelating dienen worden nageleefd. Er is geen voorafgaandelijke toelating van de burgemeester vereist voor het afschieten van vuurwerk in de nacht van oud- naar Nieuwjaar tussen 23u45 en 00u45, tenzij je vuurwerk wil afschieten in een straal van 500m van SEVESO-inrichtingen. Hiervoor is steeds een toelating van de burgemeester vereist.
  Meer info? Check de gemeentelijke website van Grobbendonk Herentals Herenthout Olen Vorselaar

Vuurwerk bij grote droogte

Het advies  voor vuurwerk, afgeleverd door de brandweer aan een particulier of aan  een overheid, is onder opschortende voorwaarde van de omgevingsfactoren  op ogenblik van het afschieten ervan. In geval er een code ORANJE of  ROOD wordt afgekondigd op basis van de brandwaarschuwingsindex  (bijvoorbeeld  bij langdurige droogte en dus een hoog risico op brand in  natuur en bos) herzien wij als brandweer het advies automatisch naar NEGATIEF voor het afschieten van vuurwerk.

Brandweer zone Kempen adviseert om zelf geen vuurwerk af te steken, maar wat als je ondanks alles dit toch wil doen?

Voor particulieren zijn er strikte voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de campagne van de FOD Economie van 2018.

Vuurwerk
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.