Vuurwerk

Wat is het standpunt van Brandweer zone Kempen inzake vuurwerk?

Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het kan brand en ernstige kwetsuren veroorzaken, dieren opschrikken en kinderen bang maken.
Daarom laat je vuurwerk best over aan professionals.
Als brandweerzone worden wij jaarlijks geconfronteerd met de gevolgen van vuurwerk en promoten we het feesten zónder vuurwerk.

Gelden in elke gemeente van Brandweer zone Kempen dezelfde regels rond het afsteken van vuurwerk?

Ja. De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 het 'Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen' goed. Sindsdien is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
De gemeente kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming.

Decreet 26.04.2019_vuurwerkVuurwerk bij grote droogte

Het advies voor vuurwerk, afgeleverd door de brandweer aan een particulier of aan een overheid, is onder opschortende voorwaarde van de omgevingsfactoren op het ogenblik van het afschieten ervan. In geval er een code ORANJE of  ROOD wordt afgekondigd op basis van de brandwaarschuwingsindex (bijvoorbeeld bij langdurige droogte en dus een hoog risico op brand in natuur en bos) herzien wij als brandweer het advies automatisch naar NEGATIEF voor het afschieten van vuurwerk.

Brandweer zone Kempen adviseert om zelf geen vuurwerk af te steken, maar wat als je ondanks alles dit toch wil doen en toestemming van je gemeente kreeg?

Voor particulieren zijn er strikte voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de campagne van de FOD Economie van 2018.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2019
Vuurwerk
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.