Rook- en vuurverbod van kracht!

Rook- en vuurverbod in natuurgebieden, vuur in openlucht overal verboden!

Het is erg droog in de natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Het brandgevaar is bijgevolg erg groot.  

In diverse natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook dringend vermeden worden. Een bos- of natuurbrand leidt geregeld tot of kan leiden tot de vernietiging van tientallen, soms honderden hectares aan waardevolle natuur. Dit heeft een ernstige impact op het voortbestaan van de aanwezige, vaak ook beschermde habitats en soorten waaronder Europees te beschermen habitats en soorten. Bovendien is het ook erg nadelig voor de andere functies van de natuur- en bosgebieden, waaronder de sociale functie. Om al deze redenen is een verbod op het maken van vuur en een rookverbod in een brede waaier van bos- en natuurgebieden ingevoerd.

Veiligheidsmaatregel rook- en vuurverbod_07062021.pdf

Uiteraard is dit voor de mensen geen leuk nieuws. Ook de coronamaatregelen blijven immers van kracht. De voorbije weken is duidelijk gebleken dat de natuur dichtbij een welgekomen plek is om even te onthaasten. Toch raden we nu af om de droge natuur in te trekken. Alvast nog enkele extra tips voor wie er toch even op uit wil trekken: 

  • blijf aan de rand van het bos of natuurgebied
  • laat geen blinkend materiaal rondslingeren
  • gooi geen sigaretten zomaar weg 
  • blijf de coronamaatregelen respecteren, zoals voldoende afstand houden en in beweging blijven.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 08 juni 2021
Rook- en vuurverbod van kracht!
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.