Coronavirus

Maatregelen van Brandweer zone Kempen n.a.v. Corona/Covid19 (Update: Fasering - Fase 6 (vanaf 27 augustus))

De COVID-19 crisis bracht ook Brandweer zone Kempen in “crisismodus”. Het Business Continuity Plan (BCP) zorgde ervoor dat de organisatie zich kon terugplooien op haar kernactiviteiten en hierdoor de continuïteit kon waarborgen.

Op 20/04/2020 heeft de nationale Veiligheidsraad de EXIT-strategie voor een eerste maal toegelicht. 

Op basis van deze toelichting en ministeriële besluiten heeft ook Brandweer zone Kempen een Brandweer Exit Plan of BEP opgesteld. Het plan voorziet in het nemen van een aantal maatregelen om de stapsgewijze terugkeer naar de normale werking gestructureerd te laten verlopen. In het thematisch kader “Iedereen verantwoordelijk” wordt van al onze medewerkers verwacht dat zij de nodige inspanningen en verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen om samen deze doorstart te bewerkstelligen.

Hieronder de voornaamste maatregelen die voor iedereen belangrijk zijn.

Dringende hulpverlening niet in gedrang

Als hulpdienst hebben we een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar aan de andere kant moeten we ook operationeel blijven. We blijven onze burgers de snelste adequate hulp aanbieden. Dit voor zowel brandweer als ziekenwagen. Wij zijn maximaal paraat! Ook de meeste vrijwillige brandweerlieden werken nu van thuis uit waardoor we extra personeel achter de hand hebben.

Dringende hulp nodig? Bel 112!

Houd ziekenwagens maximaal vrij voor dringende hulpverlening!

Om onze hulpverleners zo lang mogelijk beschikbaar te houden raadt de FOD Volksgezondheid ook aan om, als een ziekenhuisbezoek aangewezen is bij (mogelijke) symptomen van Corona, in de mate van het mogelijke, zich met eigen vervoer naar het ziekenhuis te verplaatsen. Zo kunnen we onze manschappen in deze tijden van crisis langer inzetbaar houden.

Maatregelen niet-dringende dienstverlening

Om de operationele paraatheid te kunnen blijven verzekeren zijn heel wat interne maatregelen genomen. Ons ondersteunend personeel werkt nu maximaal van thuis uit. Dit betekent dat de telefonische ondersteuning momenteel niet verzekerd is. Je kan alle vragen mailen naar info@brandweerzonekempen.be. 

Voor volgende diensten wordt tijdens de werkuren een telefonische permanentie georganiseerd vanaf maandag 6 juli 2020: 

 • Voor de preventiedienst bel je 014 28 78 32
 • Voor de dienst financiën bel je 014 28 78 33
 • Voor de dienst logistiek en operaties bel je 014 28 78 34

Deze maatregelen gelden vanaf 27 augustus 2020 voor de activiteiten in onze zone.

1°) Langskomen in de kazernes 

 • Bezoeken van groepen aan de kazerne zijn verboden.
 • Het onthaal op de administratieve zetel op de Stelenseweg 92 te Geel is nog steeds open.
  Op weekdagen tussen 7u en 20u en in het weekend tussen 8u en 12u en 13u en 20u. Wie moet langskomen neemt de algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht.
 • Stel niet-dringende zaken uit naar een later tijdstip of gebruik het digitaal loket

2°) Aanvraag adviesverlening preventie 

 • Fysieke afspraken in de kazerne worden bij voorkeur vervangen door videoconferenties.  Enkel als het bezoek niet uit te stellen is, kan er met maximum 10 personen in de kazerne vergaderd worden. Hierbij worden alle COVID-afspraken strikt nageleefd.
 • Aanvragen worden altijd verwerkt via het digitaal loket.
 • Daar de preventiemedewerkers van thuis uit werken zijn ze moeilijk telefonisch bereikbaar. Indien je dossier reeds in behandeling is en je al een contactpersoon hebt, kan je deze rechtstreeks mailen. Indien niet stuur je je vraag via preventie@brandweerzonekempen.be  

3°) Preventiebezoeken en controles in beperkte mate

 • Dringende preventiebezoeken zijn toegelaten mits naleving van de COVID-afspraken en met een totaal van maximum 10 personen. Maak concrete afspraken hieromtrent met de preventiemedewerker. Wij vragen iedereen de basisregels rond hygiëne en afstand te bewaren. Tevens vragen wij om net zoals onze medewerker tijdens de controle een mondmasker te dragen.  
  COVID afspraken
 • De hogere overheid heeft de termijnen van wettelijk verplichte controlebezoeken voor meerdere instellingen (ziekenhuizen, rustoorden ...) verlengd.

4°) Brandpreventiebezoeken geannuleerd

5°) Oefeningen: geannuleerd

6°) Sociale activiteiten 

 • Rondleidingen in kazernes: geannuleerd
 • Open dagen in 2020 gaan in geen enkele post door! 

De meest juiste informatie rond Corona en de te nemen maatregelen kan je steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@brandweerzonekempen.be   

 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 07 september 2020
Coronavirus
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.