Coronavirus

Maatregelen van Brandweer zone Kempen n.a.v. Corona/Covid19 (Update: Fasering - Fase 12-3 (vanaf 12 april 2021))

De COVID-19 crisis bracht ook Brandweer zone Kempen in “crisismodus”. Het Business Continuity Plan (BCP) zorgde ervoor dat de organisatie zich kon terugplooien op haar kernactiviteiten en hierdoor de continuïteit kon waarborgen.

Wegens de huidige verstrengde maatregelen wordt onze dienstverlening als volgt aangepast:

Dringende hulpverlening niet in gedrang

Als hulpdienst hebben we een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar aan de andere kant moeten we ook operationeel blijven. We blijven onze burgers de snelste adequate hulp aanbieden. Dit voor zowel brandweer als ziekenwagen. Wij zijn maximaal paraat! Ook de meeste vrijwillige brandweerlieden werken nu van thuis uit waardoor we extra personeel achter de hand hebben.

Dringende hulp nodig? Bel 112!

Houd ziekenwagens maximaal vrij voor dringende hulpverlening!

Om onze hulpverleners zo lang mogelijk beschikbaar te houden raadt de FOD Volksgezondheid ook aan om, als een ziekenhuisbezoek aangewezen is bij (mogelijke) symptomen van Corona, in de mate van het mogelijke, zich met eigen vervoer naar het ziekenhuis te verplaatsen. Zo kunnen we onze manschappen in deze tijden van crisis langer inzetbaar houden.

Maatregelen niet-dringende dienstverlening

Om de operationele paraatheid te kunnen blijven verzekeren zijn heel wat interne maatregelen genomen. Ons ondersteunend personeel werkt nu maximaal van thuis uit. Dit betekent dat de telefonische ondersteuning momenteel niet verzekerd is. Je kan alle vragen mailen naar info@brandweerzonekempen.be. 

Voor volgende diensten wordt tijdens de werkuren een telefonische permanentie georganiseerd: 

 • Voor de preventiedienst bel je 014 28 78 32
 • Voor de dienst financiën bel je 014 28 78 33
 • Voor de dienst logistiek en operaties bel je 014 28 78 34

Deze maatregelen gelden vanaf 27 maart 2021 voor de activiteiten in onze zone.

1°) Langskomen in de kazernes 

 • Bezoeken van groepen aan de kazerne zijn verboden.
 • Het onthaal op de administratieve zetel op de Stelenseweg 92 te Geel is nog steeds open.
  Op weekdagen tussen 7u en 20u en in het weekend tussen 8u en 12u en 13u en 20u. Wie moet langskomen neemt de algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht.
 • Stel niet-dringende zaken uit naar een later tijdstip of gebruik het digitaal loket

2°) Aanvraag adviesverlening preventie 

 • Preventiebezoeken zijn terug beperkt toegelaten indien: 
  • noodzakelijk
  • norm is 1 op 1 → uitzondering via Directeur Risicobeheersing
  • COVID-afspraken worden nageleefd 
 • Fysieke afspraken in de kazerne worden altijd vervangen door videoconferenties. Enkel na besluit van de zonecommandant kan een fysieke vergadering doorgaan! Dit met het strikte minimum aan aanwezigen 
 • Aanvragen worden altijd verwerkt via het digitaal loket.
 • Daar de preventiemedewerkers van thuis uit werken zijn ze moeilijk telefonisch bereikbaar. Indien je dossier reeds in behandeling is en je al een contactpersoon hebt, kan je deze rechtstreeks mailen. Indien niet stuur je je vraag via preventie@brandweerzonekempen.be  

3°) Brandpreventiebezoeken zijn geannuleerd

4°) Oefeningen zijn geannuleerd

5°) Rondleidingen in de kazernes zijn geannuleerd

De meest juiste informatie rond Corona en de te nemen maatregelen kan je steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@brandweerzonekempen.be   

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 21 april 2021
Coronavirus
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.