Coronavirus

Maatregelen van Brandweer zone Kempen n.a.v. Corona/Covid19

Het coronavirus heeft ons land volledig in haar macht.
De federale regering heeft extra maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op donderdag 12 maart werd de federale fase afgekondigd. De maatregelen werden op 16 maart nog verstrengd.
De meest juiste informatie rond Corona en de te nemen maatregelen kan je steeds vinden op https://www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Dringende hulpverlening niet in gedrang

Als hulpdienst hebben we een verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar aan de andere kant moeten we ook operationeel blijven. We blijven onze burgers de snelste adequate hulp aanbieden. Dit voor zowel brandweer als ziekenwagen. Wij zijn maximaal paraat! Ook de meeste vrijwillige brandweerlieden werken nu van thuis uit waardoor we extra personeel achter de hand hebben.

Dringende hulp nodig? Bel 112!

Houd ambulances maximaal vrij voor dringende hulpverlening!
Om onze hulpverleners zo lang mogelijk beschikbaar te houden raadt de FOD Volksgezondheid ook aan om, als een ziekenhuisbezoek aangewezen is bij (mogelijke) symptomen van Corona, in de mate van het mogelijke, zich met eigen vervoer naar het ziekenhuis te verplaatsen. Zo kunnen we onze manschappen in deze tijden van crisis langer inzetbaar houden.

Maatregelen niet-dringende dienstverlening

Om de operationele paraatheid te kunnen blijven verzekeren zijn heel wat interne maatregelen genomen. Ons ondersteunend personeel werkt nu maximaal van thuis uit. Dit betekent dat de telefonische onderste

Voor activiteiten die gepland zijn in onze kazernes, zijn onderstaande afspraken gemaakt. De maatregelen in onze zone gelden zonder tegenbericht tot en met 19 april 2020.

1°) Langskomen in de kazernes 

 • Te vermijden
 • Het onthaal op de administratieve zetel op de Stelenseweg 92 te Geel is nog steeds open. Dit in de week  tussen 7u en 20u en in het weekend tussen 8u en 12u en 13u en 20u. Zou je toch moeten langskomen, neem dan de algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht.
 • Stel niet-dringende zaken uit naar een later tijdstip of gebruik het digitaal loket

2°) Aanvraag adviesverlening preventie 

 • Fysieke afspraken gaan niet door
 • Aanvragen worden nog steeds verwerkt via het digitaal loket
 • Daar de preventiemedewerkers nu van thuis uit werken zijn ze moeilijk telefonisch bereikbaar. Indien je dossier reeds in behandeling is en je hebt al een contactpersoon, dan kan je deze rechtstreeks mailen. Indien niet stuur je je vraag via preventie@brandweerzonekempen.be  

3°) Preventiebezoeken en controles uitgesteld 

 • Alle preventiebezoeken zijn momenteel uitgesteld
   Aan de hogere overheid hebben we gevraagd de termijnen van wettelijk verplichte controlebezoeken te verlengen.

4°) Brandpreventiebezoeken geannuleerd

5°) Oefeningen: geannuleerd

6°) Sociale activiteiten 

 • Rondleidingen in kazernes: geannuleerd
 • Voor de opendagen wachten we nog op verdere ontwikkelingen


Heb je vragen? Stuur een mail naar info@brandweerzonekempen.be   

 

 

 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2020
Coronavirus
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.